Historie hrbovských a svařenovských hasičů

Členové sboru u požární stříkačky PS 8, někdy po roce 1951

Z dochovaných historických záznamů je možné vyčíst, že Hrbov a Svařenov v minulosti stíhaly časté požáry. Jeden velký požár v druhé polovině 18. století dokonce Hrbov téměř zcela zničil. Když uvážíme, že vesnické domy a kůlny tehdy bývaly často dřevěné, kryté doškovou střechou a plné suchého sena, není divu.

Oheň ale obce nijak nešetřil ani o několik století později. Jen mezi léty 1937 a 1940 v Hrbově nebo Svařenově zasahovaly okolní sbory podle vlastních záznamů třikrát. To a zřejmě i probíhající druhá světová válka způsobily, že se Hrbovští (tehdy ještě bez Svařenovských, kteří patřili pod Uhřínov) rozhodli založit první hasičský sbor. 11. dubna 1943 se dobrovolnými hasiči stalo hned 15 občanů. Na ustanovující schůzi byl starostou zvolen František Oulehla, jednatelem Antonín Bartušek a velitelem František Hladík.

Hasiči po výroční schůzi v roce 1950 (foto: p. Vladimír Řezníček)

Podle zápisů z výročních setkání ale nějakou dobu po válce nevyvíjel sbor aktivnější činnost – chybělo mu potřebné vybavení. V zápisech sboru je další záznam až z roku 1947 – zřejmě s ohledem na hektický konec války a s ohledem na obnovu hospodářství. Na 2. valné hromadě 2. ledna 1947 – tehdy ještě v budově kovárny, která stála v místě dnešní zbrojnice, bratr okrskový velitel J. Vondrák „nabádal členy sboru, aby se už konečně pustili do práce, aby hrbovský sbor přestal býti jen sborem papírovým.“ Apel zřejmě pomohl a hasiči se domluvili na pořádání 1. plesu 26. ledna téhož roku. Ten jim vynesl čistý zisk 7 092 Kčs. Na výborové schůzi pak naplánovali i první taneční zábavu – na 16. února (čistý zisk – 1 640 Kčs). 2. března pak pořádali divadlo.

Hasiči při pořádání pálení čarodějnic, 1955 (foto: p. Vladimír Řezníček)

V té době ještě hasiči nevlastnili žádnou požární techniku. Až 14. prosince 1951 (nebo možná v roce 1953 – to zatím nemám ověřeno) získali přívěsnou požární stříkačku PS – 8. Tu mají hasiči dodnes a udržují ji ve funkčním stavu. V roce 2002 provedl její generální opravu Josef Pacal z Hrbova.

Tři požární stříkačky, vlevo nejnovější PS-12 TAZ 1600 cm3 sport – zásah, uprostřed PPS 12, vpravo PS 8 (26. 9. 2021)

Druhou požární stříkačku, PPS – 12, dostali hrbovští požárníci v květnu 1983. Stříkačku vyrobily Bratislavské automobilové závody n. p. (národní podnik) o rok dříve. I tu členové sboru udržují provozuschopnou a v minulosti se s ní pravidelně účastnili hasičských závodů. Jinak už je ale určená spíše pro zásah.

Od roku 2018 mají hasiči i zcela novou přenosnou stříkačku PS-12 TAZ 1600 cm3 sport – zásah za cenu 145 200 korun. Ta je v pořadí už třetí. Na začátku si prošla drobnými technickými problémy – při první soutěži bohužel selhala a musela být opravena. Technické problémy ji vyřadily z provozu taky v roce 2021 – ani tehdy se nemohla zúčastnit soutěže.

Avia 20, valník z roku 1985, vyřazena v roce 2019

První automobil získali hasiči v roce 2001. Vlastními silami ho opravili a vybavili nezbytným zásahovým náčiním. A tak když v roce 2009 zachvátil požár jeden z domů ve Svařenově, byli na místě zdejší hasiči první a připravení hasit.

Ford Transit kombi, druhý hasičský vůz (2021)

Druhý hasičský automobil získali v roce 2020. Šlo o zcela novou dodávku Ford Transit kombi L3D, 4×2 350 Trend. Tu pořídilo město s přispěním resortu vnitra a Kraje Vysočina. Jde o devítimístný dopravní automobil, který má sloužit k dopravě hasičů na místo zásahu nebo k odvozu postižených z místa neštěstí.

Sbor ve své historii sídlil na různých místech v obci. Hasičskou zbrojnici si svépomocí členové postavili až v roce 1991. Ta poskytuje dostatečné zázemí jak jejich technice tak i jim samotným. Mimo garáže totiž zahrnuje i klubovnu a venkovní přístřešek pro příjemné letní posezení.

Před zbrojnicí bylo taky vystavěno asfaltové hřiště, na kterém dlouhá léta pořádali místní nohejbalové turnaje. Sami hasiči tam pravidelně organizovali také dětské sportovní odpoledne, než se podařilo vystavět sportovní hřiště, a v minulosti se tady konalo i několik tanečních zábav.

V roce 2013 – k příležitosti 70. výročí založení sboru dostali hasiči taky nové cvičiště, a to v rámci víceúčelového sportovního areálu. Na stejném místě se už v minulosti odehrávaly hasičské soutěže, výhodou je blízkost hydrantu i pohodlného zázemí jak pro diváky tak pro soutěžící. Zároveň nebyl v minulosti problém s parkováním poblíž někdejšího JZD.

V roce 2021 tady pořádali slavnostní žehnání nového hasičského auta.

Hasičská zbrojnice a technika hasičů (2021)

Kultura v obci je z velké části právě v rukou hasičů. Spolu s místním mysliveckým sdružením nesou velký díl třeba i na obnovení masopustních průvodů. Hasiči dokonce krátce po svém vzniku ještě udržovali tradici ochotnického divadla, které chtěli využít i jako zdroj financí pro první stříkačku.

V roce 2013 měl sbor 37 členů. Dlouholetým starostou zdejších hasičů je František Havlíček, jednatelem sboru Milan Kališ a velitelem Zbyněk Sedláček. Soutěží v požárním útoku se v té době pravidelně účastní jedno až dvě mužská družstva a jedno družstvo žen. Týmům se střídavě daří dostat do vyšších kol soutěže. V roce 2013 měli někteří mladší členové sboru ambice se zapojit i do požárního sportu, tehdy ještě ale neměli konkurenceschopnou stříkačku a posléze už chyběl i dostatečný počet zájemců.

Následuje výpis dalších historických údajů

Rok 2003

 • Složení výboru sboru pro rok 2003: František Havlíček – starosta, Jan Klimeš – velitel, Vojtěch Štěpánek – jednatel, Petr Oulehla – preventista, Josef Pacal – strojník.
 • Jednou z důležitých akcí, které se významně týkaly právě hasičského sboru, byla oslava 60. výročí založení hasičů v Hrbově v roce 2003, která ve spojení se setkáním rodáků a odhalením pamětní desky na domě pilota RAF z druhé světové války. Oslava se konala dne 5. 7. 2003. Více informací naleznete ZDE

Rok 2004

 • Dne 23. 5. 2004 se konala hasičská soutěž. I přes nepřízeň počasí začínala ve 14:00 v Hrbově na bývalém hřišti před kulturním domem.

Rok 2006

 • 17. 6. 2006 se družstvo žen účastnilo závodů v Pikárci. Bohužel skončilo na pátém místě ze sedmi zúčastněných.

                        Časy – štafeta: 85,00s; požární útok: 124,41

 • 7. 5. 2006 se účastnili hasiči závodů v Dolních Heřmanicích. Muži bohužel skončili poslední, ženy vyhrály první místo.

                        Časy – Muži – štafeta: 68,80s; požární útok: 131,57s

                                   Ženy – štafeta: 80,86s; požární útok: 110,00s

Rok 2007

 • Jako každým rokem byl i letos zorganizován maškarní průvod. Více informací ZDE
 • 20. 5. 2007 se hasiči účastnili okrskového kola v Rudě. Ženy se umístily na prvním místě, muži na místě druhém. Fotografie a časy splnění jednotlivých disciplín jsou k dispozici ZDE
 • 23. 6. 2007 se naši hasiči účastnili okresního kola hasičských závodů v Ostrově nad Oslavou. Muži skončili na posledním místě, ženy na předposledním, 7. místě. Vice informací ZDE
 • Dne 22. 7. se družstvo žen účastnilo soutěže v klasickém požárním útoku při oslavách 70. výročí založení SDH Stránecká Zhoř. V kategorii žen soupeřilo s družstvem z Dobronína, které však soutěžilo podle pravidel požárního sportu. Fotografie a video je k dispozici ZDE 

Rok 2008

 • I letos se konal maškarní průvod. Více informací ZDE
 • 18. 5. se hasiči účastnili okrskového kola hasičských závodů v Rudě. Muži skončili na 4. místě, ženy na 1., čímž postoupily do okresního kola.
 • 21. 6. se ženské družstvo SDH Hrbov – Svařenov účastnilo okresní soutěže v Bobrové. Umístilo se na 5. příčce.Požární útok provedlo v čase 98,06s, štafetu v čase 84,66s.

Rok 2009

 • V neděli 7. 6. se v Lavičkách uskutečnila hasičská soutěž okrsku Velké Meziříčí. Účastnilo se jí celkem 11 družstev. Na prvních třech příčkách se umístily Lavičky – B, Ruda a Oslavice. Družstvo Hrbov-muži se umístilo na 6. místě s celkovým časem 178,14 (požární útok provedli v čase 74,73), ženské družstvo dosáhlo tradičně na 1. místo ve své kategorii tentokrát s celkovým časem 179,06 (požární útok v čase 92,22), čímž postoupily do Okresního kola soutěže. Fotografie z akce zajistila Lenka Pacalová, fotogalerie je dostupná ZDE

Rok 2010

 • Muži skončili ve Vídni pátí, ženy možná postoupí do okresního kola. Na páté příčce celkem z 11 hasičských družstev skončili hrbovští muži na okrskových závodech ve Vídni v neděli 13. 6. Oproti loňskému výsledku poskočili o jednu příčku výš. Jejich celkový čas byl 181,02 s, požární útok provedli v čase 102,26 s. Družstvo žen skončilo po ne zcela vydařeném požárním útoku na 2. místě z celkem 3 ženských družstev. Provedly jej v čase 147,28 s, což byl bohužel v dané kategorii čas nejpomalejší. Ovšem štafeta je udržela na 2. místě. Jejich celkový čas byl 237,08 s. Na 1. místě se umístily Martinice, na 2. Oslavice a na 3. Ruda. Do okresního kola pořádaného 19. 6. v Měříně postupují první družstva, ovšem momentálně je v jednání i možnost, aby se zúčastnila i družstva, která skončila na 2. příčce. Tím by se hrbovským naskytla příležitost napravit nepovedený útok.1. místo obsadilo družstvo Vídeň A, 3. místo pak Vídeň B. Celá výsledková listina je dostupná ZDE (pdf dokument).
 • Na okresním kole ženy neuspěly. Okresního kola závodů se v sobotu 19. 6. účastnily pouze ženy. Ani tentokrát se jim však nepodařilo dosáhnout lepšího umístění. Z 12 ženských družstev skončily i přes bezchybně provedený požární útok poslední. S časem 110,43s se bohužel nemohly rovnat konkurentkám. Například Nové Veselí, které na okresním kole zvítězilo, provedlo útok v čase 68,26s. Na vině je patrně již stařičká stříkačka PPS 12, kterou hrbovský sbor získal v roce 1983.Tentokrát se ženy zúčastnily soutěže ve složení: velitel – Leona Oulehlová, strojník – Lenka Pacalová, spojka – Markéta Havelková, dále 1 – Věra Slámová, 2 – Iveta Řezníčková, 3 – Pavlína Buková, 4 – Petra Řezníčková, 5 – Ludmila Svobodová a 6 – Darja Novotná; na okrskovém kole ve Vídni byla spojkou Lucie Pešková. Celkové výsledky můžete vidět ZDE (dokument PDF).

Rok 2011

 • V neděli 5. 6. pořádali lavičtí hasiči okrskové kolo požární soutěže na svém cvičišti u dálnice. Závodů se účastnilo celkem 11 mužských a 5 ženských týmů. Hrbovské družstvo mužů se umístilo na 5. příčce a družstvo žen na 2. Ženy měly možnost se zúčastnit i okresního kola, ovšem z důvodu nedostatku účastnic nakonec do Petrovic u Nového Města na Moravě, kde se mělo konat, nejely. Kompletní výsledky okrskových závodů:

Muži:
 

DružstvoŠtafetaÚtokTr. body štafeta, útok, testČas celkemCelkové umístění
Mostiště B74,27116,020, 20, 0210,2911
Hrbov – Svařenov70,0677,260, 10, 0157,325
Martinice65,5366,400, 0, 0131,933
Olší nad Oslavou69,00107,730, 0, 0176,736
Oslavice68,9859,560, 0, 0128,542
Mostiště A69,31115,760, 0, 0185,078
Lavičky63,1359,400, 0, 0122,531
Vídeň68,1971,500, 40, 0179,697
Ruda70,3260,2610, 0, 0140,584
Mostiště C77,66112,2610, 0, 0190,9210
Jabloňov71,13107,390, 10, 0188,529

Ženy:

DružstvoŠtafetaÚtokTr. bodyŠtafeta, útok, testČas celkemCelkové umístění
Lavičky76,1580,480, 0, 0156, 631
Vídeň A80,25134,400, 10, 0224,655
Hrbov – Svařenov79,40104,520, 0, 0183,922
Mostiště84,56126,630, 0, 0211,194
Vídeň B96,86110,670, 0, 0207,533
 • Již 13. ročník sportovního dětského odpoledne pořádali hrbovští a svařenovští hasiči a hasičky v sobotu 25. 6. Akce se zúčastnilo více než 60 dětí. Program zahrnoval zhruba 10 soutěžních disciplín, za jejichž absolvování mohly děti získat některou z mnoha věcných cen či sladkostí. Hasiči navíc využili akci pro malou osvětu mezi mládeží a dali jim na vlastní kůži možnost zakusit, jak těžké je běhání s hadicí. Myslivci pak na hřišti za hasičskou zbrojnicí měli stánek s vycpanými zvířaty, která děti poznávaly. K dispozici byly dětem po celou dobu i houpačka a trampolína, k občerstvení byly připraveny párky v rohlíku a klobásy. Program začínal ve 14:00, kdy ještě rychle se měnící počasí ohrožovalo zdárný průběh akce. Nakonec však bylo během celého odpoledne teplo a slunečno. Odpolednem provázela stejně jako loni Kateřina Klimešová spolu s šašky Petrou a Ivetou Řezníčkovými, ozvučení a hudbu poskytl Jan Kieč. Více informací a fotogalerii z akce naleznete na stránkách MČ Hrbov – Svařenov

Rok 2012

 • Dětský maškarní karneval
  Další ročník dětského karnevalu pořádal SDH Hrbov – Svařenov v neděli 11. 3. 2012 v KD Hrbov.
  Dveře kulturního domu se otevřely ve 13:30, od 14 hodin pak začal zábavní program – tentokrát na téma dětského televizního seriálu “Mach a Šebestová”. Součástí bylo i vystoupení taneční skupiny Kosatky z Velkého Meziříčí. Snímky z akce si můžete prohlédnout ZDE
 • I. kolo soutěže v požárním útoku družstev SDH okrsku Velké Meziříčí se konalo v neděli 3. 6. v Dolních Heřmanicích na fotbalovém hřišti. Hrbovští hasiči nakonec postavili do soutěže 3 týmy, z toho jeden ženský. Nejlepšího výsledku dosáhlo ženské družstvo, které se s celkovým časem 213,17s umístilo na 3. příčce. Ani to však bohužel nestačilo na postup do okresního kola soutěže, lepší byly týmy z Vídně (2. místo) a Laviček (1. místo).Tým Hrbov A se s celkovým časem 169,28s umístil na 7. příčce a tým Hrbov B s celkovým časem 183,56s obsadil 9. pozici. První tým bohužel ztratil drahocenné vteřiny na vědomostních testech a dalších 10 při požárním útoku, kde získal 10 trestných bodů, druhý tým penalizován nebyl vůbec, byl však oproti prvnímu pomalejší v požárním útoku i ve štafetě. Ženský tým obdržel z testů penalizaci ve výši 5 trestných bodů. Detailní výsledky naleznete pod tímto odkazem. Fotogalerii ze závodů naleznete ZDE. Závěrem bych ještě rád vyřídil poděkování hasičům za účast na soutěži od velitele Zbyňka Sedláčka. Na přání jsem také do fotogalerie zařadil snímek skupinky fanoušků z Uhřínova, kteří mě požádali o společné foto a jejichž sbor sestavil letos soutěžní družstvo poprvé po mnoha letech.

Rok 2013

 • Maškarní průvod a zábava
  V sobotu 9. 2. pořádali hasiči v Hrbově a Svařenově tradiční masopustní průvod. Tradici maškarních vostatkových (masopustních) průvodů obnovili v roce 2003 zdejší hasiči. Letos se tak konala jubilejní desátá maškara. Do průvodu se jako každým rokem zapojilo více než 25 maskovaných účastníků. Ti byli přestrojeni například za titulní postavy filmu Kokosy na sněhu, dvojčlenného koně, Hurvínka a jeho blízké nebo za hejno slepic. Podobně, jako byla loni zajímavým prvkem pojízdná postel z trilogie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno,…, i letos masky ozvláštnily průvod zajímavými rekvizitami. Zmínění bobisté s sebou třeba po celou dobu vozili dřevěný model kolečkového čtyřbobu, Hurvínek divákům nabízel ke svezení vlastní koloběžku a mnozí obyvatelé budou během roku na různých místech svých zahrádek nalézat umělohmotná vejce.

  Po desáté hodině průvod dorazil do Frankova Zhořce, zhruba o půl jedenácté do Svařenova. Po krátké přestávce s občerstvením účastníci v půl druhé začali procházet Hrbov. Krátce před čtvrtou hodinou maškara skončila.

  Od 20 hodin pak hasiči pořádali taneční zábavu se skupinou Adriana v kulturním domě v Hrbově. FOTOGALERIE je dostupná TADY
 • Dětský maškarní karneval
  Na 30 dětí různého věku se zúčastnilo dětského maškarního karnevalu. V neděli 3. 3. jej uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hrbov – Svařenov v kulturním domě v Hrbově. Tématem dětského odpoledne tentokrát byly Krkonošské pohádky podle populárního Večerníčku České televize. Pořadatelé připravili na pódiu stylovou Krakonošovu zahrádku s vycpanými zvířaty zapůjčenými zdejším mysliveckým sdružením, samotným odpolednem pak provázel děti Krakonoš (Kateřina Klimešová). Program sestával z celkem šesti soutěžních disciplín, které doplnila dvě vystoupení taneční skupiny Kosatky z Velkého Meziříčí. Děti mohly během odpoledne získat řadu sladkých cen, o přestávkách mezi soutěžemi tancovaly s šašky (Aneta Novotná a Iveta Řezníčková) a na závěr pořadatelé vylosovali 4 nejlepší masky karnevalu. První cenu si odnesl malý černošský domorodec, druhé místo obsadil Zorro, na třetí příčce se umístila Sněhurka a cenu útěchy pořadatelé udělili malé tanečnici v růžovém kostýmu. Krakonoš navíc ocenil i chlapce v masce dráčka. FOTOGALERII si můžete prohlédnout TADY

Níže uvádím ještě neutříděné záznamy ze starých stránek, později je sjednotím a upravím odkazy.

 • FOTO a VIDEO z oslavy 70. výročí založení SDH Hrbov – Svařenov

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště a oslavu 70. výročí založení SDH Hrbov – Svařenov pořádali Hrbovští a Svařenovští v neděli 26.5. Při té příležitosti navíc na novém hřišti organizovali i okrskové závody v požárním útoku okrsku Velké Meziříčí. Podobně jako před deseti lety, kdy v Hrbově slavili 60. výročí zdejšího SDH, i letos diváky a soutěžící hasiče průběžně skrápěl déšť.

Krátce po půl jedné slavnostně otevřel starosta Města Velké Meziříčí Radovan Necid spolu s místostarostou Josefem Komínkem a představiteli místní správy Vladimírem Sedláčkem a Jiřím Havelkou nové víceúčelové hřiště. Vladimír Sedláček s Jiřím Havelkou během proslovu obdarovali své manželky dortem v podobě tenisového kurtu za týdny trpělivosti, kdy trávili všechen volný čas mezi hřištěm, rekonstruovanou Štěpánkovou kapličkou, přístřeškem u hasičské zbrojnice a městským úřadem. Oba pak předvedli divákům krátkou tenisovou dvouhru na novém kurtu.

Poté organizátoři ocenili medailemi zasloužilé členy sboru a také Marka Požára, zachránce z Dolních Heřmanic, který letos v zimě vytáhl tonoucí dívku z hasičské nádrže na návsi.

Následovalo zahájení okrskového kola v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 6 ženských družstev. Nejrychlejšího času dosáhly ve štafetě ženy z Uhřínova s časem 84,66 s. Hrbovský tým odběhl štafetu v čase 101,50 s. V požárním útoku se na první příčce umístily ženy z Laviček s časem 87,09 s, družstvo hrbovských zvládlo útok v čase 120,68 s. Celkové pořadí ženských družstev je následující:

PoziceDružstvoCelkový čas
1.Lavičky189,19 s
2.Martinice193,97 s
3.Hrbov – Svařenov222,18 s
4.Uhřínov222,93 s
5.Vídeň268,76 s
6.Mostiště355,75 s

Mužských týmů se soutěže zúčastnilo 14. Nejlepšího výsledku ve štafetě dosáhly Lavičky – 70,20 s, hrbovské áčko 73,30 s, hrbovský B tým 81,80 s. V požárním útoku byl nejlepší tým Hrbov A s časem 66,58 s. Od prvního místa hrbovský A tým oddálilo pouze 5 trestných bodů z vědomostních testů. Tým B provedl útok v čase 88,11 s. Celkové pořadí mužských družstev vypadá takto:

PoziceDružstvoCelkový čas
1.Lavičky142,32 s
2.Hrbov – Svařenov144,88 s
3.Martinice149,40 s
4.Oslavice151,97 s
5.Olší nad Oslavou162,00 s
6.Lhotky169,03 s
7.Dolní Heřmanice171,22 s
8.Uhřínov173,51 s
9.Hrbov B179,91 s
10.Velké Meziříčí204,65 s
11.Mostiště209,20 s
12.Březejc221,37 s
13.Jabloňov232,53 s
14.Vídeň233,71 s

Soutěž skončila po šesté hodině večerní, hasičské sbory se krátce potom rozjely do svých domovských obcí. Hrbovští pak do pozdních nočních hodin pokračovali v oslavách v klubovně hasičské zbrojnice.

Hřiště postavila firma Prostavby Brno a.s. za vydatné účasti místních občanů a zejména členů Komise pro místní správu Hrbov – Svařenov. Objem práce komisi také navýšila výstavba nového dřevěného přístřešku u hasičské zbrojnice a musela věnovat pozornost i rekonstrukci Štěpánkovy kapličky. Ta je památkou z 18. století a už delší dobu vyžadovala rekonstrukci. V loňském roce se navíc stala součástí trasy naučné stezky, a protože se nachází na pěkné vyhlídce na kopci nad Hrbovem, v budoucnu sem komise plánuje umístit několik lavic pro odpočinek turistů.

Hřiště sestává z tenisového kurtu s umělým povrchem s čárováním pro různé míčové sporty a z tréninkové stěny. U hřiště je veřejné osvětlení a čtyři vlastní halogenové lampy osvětlují kurt přímo. Součástí areálu je také hasičské cvičiště a zpevněná plocha, na které v budoucnu vyroste malý technický domek. Za tréninkovou stěnou je připraven travnatý prostor pro případný druhý kurt. Na trávníku přilehlém k hlavní silnici je také připraven plácek pro dětské hřiště, pro které se pokusí komise pro místní správu vyjednat na příští rok městskou dotaci. V areálu je rozvodna elektrického proudu, v současnosti tam však ještě není vodovodní přípojka. Už při otevření hřiště se osvědčilo, že se areál nachází v těsné blízkosti kulturního domu. Ten pomohl uchránit diváky i soutěžící hasiče před nepřízní počasí a poskytl i prostor pro stánky s občerstvením.

Na organizaci akce se podílely desítky občanů, za všechny je třeba samozřejmě jmenovat členy SDH Hrbov – Svařenov, členy komise pro místní správu a další dobrovolníky. Odpolednem provázel moderátor Českého rozhlasu Region Tomáš Matula, zvukovou aparaturu poskytl a o zvuk se postaral Jan Kieč. Další dobrovolníci se pak věnovali prodeji občerstvení.

Krátký videozáznam z akce, který obsahuje historii sboru SDH Hrbov – Svařenov, zhlédněte TADY. Záběry požárního útoku mužského týmu Hrbov A si můžete prohlédnout ZDE,video z útoku ženského týmu pak TADY. Omluvte zhoršenou kvalitu záznamu.

FOTOGALERII z celého odpoledne najdete pod tímto odkazem.

Jiné než hrbovské hasičské týmy jsem při útoku a štafetách fotil jen sporadicky, jejich snímky zveřejním ještě během tohoto týdne.

Zdroj: Admin,  přidáno: 28.5.2013

 • FOTOGALERIE: Vostatkový maškarní průvod – KOMPLET
  První část fotografií z maškarního průvodu v Hrbově a Svařenově naleznete ZDETamtéž nyní naleznete i snímky z Hrbova a ze zábavy.Prozatím zveřejňuji pouze fotky ze Svařenova, Hrbov a večerní zábavu uvidíte v následujících dnech. Omlouvám se za zpoždění, termín maškary ale těsně předcházel mojí dovolené. Další politováníhodnou skutečností je, že jsem nestihl příchod průvodu ze Zhořce do Svařenova, takže několik prvních domů bude muset snímky pro letošek oželet (pokud se ovšem nenajde někdo, kdo fotil už tam?). Tradici maškarních vostatkových (masopustních) průvodů obnovili v roce 2003 zdejší hasiči. Letos se tak konala jubilejní desátá maškara. Do průvodu se jako každým rokem zapojilo více než 25 maskovaných účastníků. Ti byli přestrojeni například za titulní postavy filmu Kokosy na sněhu, dvojčlenného koně, Hurvínka a jeho blízké nebo za hejno slepic. Podobně, jako byla loni zajímavým prvkem pojízdná postel z trilogie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, …, i letos masky ozvláštnily průvod zajímavými rekvizitami. Zmínění bobisté s sebou třeba po celou dobu vozili dřevěný model kolečkového čtyřbobu, Hurvínek divákům nabízel ke svezení vlastní koloběžku a mnozí obyvatelé budou během roku na různých místech svých zahrádek nalézat umělohmotná vejce.Po desáté hodině průvod dorazil do Frankova Zhořce, zhruba o půl jedenácté do Svařenova. Po krátké přestávce s občerstvením účastníci v půl druhé začali procházet Hrbov. Krátce před čtvrtou hodinou maškara skončila.Od 20 hodin pak hasiči pořádali taneční zábavu se skupinou Adriana v kulturním domě v Hrbově.Zdroj: Admin,  přidáno: 13.2.2013, aktualizováno 16.2.2013
 • Výroční schůze hasičů – V sobotu 1.12. se v hasičské zbrojnici konala výroční členská schůze SDH Hrbov – Svařenov. Podle vyjádření velitele Zbyňka Sedláčka nenastaly ve vedení sboru žádné významné změny, pouze členská základna přišla o Markétu Pacalovou a přivítala do svých řad Ondřeje Holíka.Zbyněk Sedláček mi také poskytl několik fotografií ze schůze, můžete si je prohlédnout ZDEZdroj: Zbyněk Sedláček,  přidáno: 22.12.2012
 • FOTOGALERIE: Okrskové kolo soutěže hasičských družstev – I. kolo soutěže v požárním útoku družstev SDH okrsku Velké Meziříčí se konalo v neděli 3.6. v Dolních Heřmanicích na fotbalovém hřišti. Hrbovští hasiči nakonec postavili do soutěže 3 týmy, z toho jeden ženský. Nejlepšího výsledku dosáhlo ženské družstvo, které se s celkovým časem 213,17s umístilo na 3. příčce. Ani to však bohužel nestačilo na postup do okresního kola soutěže, lepší byly týmy z Vídně (2. místo) a Laviček (1. místo).Tým Hrbov A se s celkovým časem 169,28s umístil na 7. příčce a tým Hrbov B s celkovým časem 183,56s obsadil 9. pozici. První tým bohužel ztratil drahocenné vteřiny na vědomostních testech a dalších 10 při požárním útoku, kde získal 10 trestných bodů, druhý tým penalizován nebyl vůbec, byl však oproti prvnímu pomalejší v požárním útoku i ve štafetě. Ženský tým obdržel z testů penalizaci ve výši 5 trestných bodů.Detailní výsledky naleznete pod tímto odkazem.Fotogalerii ze závodů naleznete ZDE. Závěrem bych ještě rád vyřídil poděkování hasičům za účast na soutěži od velitele Zbyňka Sedláčka. Na přání jsem také do fotogalerie zařadil snímek skupinky fanoušků z Uhřínova, kteří mě požádali o společné foto a jejichž sbor sestavil letos soutěžní družstvo poprvé po mnoha letech.Fotografie z hasičské soutěže v Rudě, 2011, členové družstva veteránůZdroj: Admin,  přidáno: 7.6.2012
 • Dětský maškarní karneval – Další ročník dětského karnevalu pořádal SDH Hrbov – Svařenov v neděli 11.3.2012 v KD Hrbov.Dveře kulturního domu se otevřely ve 13:30, od 14 hodin pak začal zábavní program – tentokrát na téma dětského televizního seriálu “Mach a Šebestová”. Součástí bylo i vystoupení taneční skupiny Kosatky z Velkého Meziříčí. Snímky z akce si můžete prohlédnout ZDE Zdroj: Admin, přidáno: 8.3.2011
 • Fotogalerie z maškary 2012 – Fotografie z Hrbova i Svařenova naleznete ZDE . Navíc se pokusím zveřejnit i video s kulturní vložkou, kterou do programu zařadil jeden z maskovaných účastníků večerní zábavy v kulturním domě.Maškarní průvod se konal v sobotu 18.2. Účastníci se dostavili v 9:30 u hasičské zbrojnice, v 10:00 odjeli do Frankova Zhořce. Kolem 11. hodiny dorazili do Svařenova. Počet maskovaných účastníků byl odhadem obdobný jako v předchozích letech, ovšem na večerní zábavě byla účast nižší. Hrála skupina Start02, která také z večera pořizovala snímky. Akci tradičně pořádal SDH Hrbov – Svařenov.Zdroj: Admin, přidáno: 8.3.2011
 • Fotogalerie z nedělního divadelního představení

Několik fotografií z nedělního představení Honza a drak Dřevěného divadla Jana Hrubce naleznete ZDE.

Zdroj: Admin, přidáno: 22.10.2011

 • Divadelní představení pro děti

6.11. od 15 hodin se koná v kulturním domě divadelní představení pro děti. Jedná se o loutkové představení podobné, jako pořádali hasiči při předloňském dětském odpoledni na hřišti. Pohádka se jmenuje Honza a drak a trvá cca 30 minut. Vstupné je 10 Kč. Loutky vodí Jan Hrubec. Občerstvení bude zajištěno.

Zdroj: Admin, přidáno: 22.10.2011

 • Fotogalerie ze závodů v Rudě

Fotografie z nedělních hasičských závodů si můžete prohlédnout ZDE – během noci by měla být kompletně nahrána na web.

Připomínám, že Hrbovští mladší se umístili na 2. příčce stejně jako hrbovské družstvo žen, za což oběma týmům náleží gratulace.

Konečný žebříček dle pořadí – muži:

1. Ruda 1, 52:52

2. Hrbov 1, 1:05:24

3. Ruda 2, 1:08:63

4. Vídeň, 1:20:15

5. Dolní Heřmanice, 1:22:21

6. Hrbov 2, 1:25:88

7. Ruda st., 1:43:61

IMG_7411-web.jpg (771929 bajtů)

Ženy:

1. Vídeň, 1:30:22

2. Hrbov, 1:30:69

3. Vídeň st., 1:39:97

Zdroj: Admin, přidáno: 21.8.2011

 • Závody v Rudě – i Hrbovští se účastní

Donesla se mi informace, že SDH Hrbov-Svařenov se 21. srpna účastní soutěže v požárním útoku v Rudě. Soutěž se koná od 14 hodin na hřišti v Rudě. Více informací najdete na plakátu.

Zdroj: Admin, přidáno: 10. 8. 2011

Historie zásahů

Požáry v Hrbově a Svařenově v minulosti

Následující řádky jsem převzal z webových stránek obce Stránecká Zhoř, kde je uveřejněna historie tamějšího sboru hasičů. Níže zmíněné požáry likvidovaly požární sbory z okolních obcí, neboť v té době ještě hrbovský sbor nebyl založen. Přesto však uvedu zmínku o požárech právě zde.

8. února 1938 se sbor (Stránecké Zhoře – pozn. Admina) zúčastnil hašení ohně v Hrbově, kde hořel p. Žák. Poněvadž nebylo vody a stříkač neměl savice, sbor nezasáhl. Nebylo též zapotřebí, poněvadž oheň se nešířil.

Dne 20. června 1939 vznikl oheň od blesku v půl šesté hodině odpolední ve Svařanově. Shořela došková střecha u p. Svobody domkaře č. 10. Ohrožena byla sousední stodola, která byla půl metru vzdálená a uhájená s nadlidskou obětavostí a hrdinstvím. Shořela zásoba slámy, dvě mlátičky a mlýnek. Škoda se odhaduje na 8000 Kč. Sbor Zhořský byl necelé půl hodiny na místě požáru a jako první zahájil hašení. Za ním přijel sbor z Laviček, Měřína, Vel. Meziříčí. Sbor obdržel od pojišťovny Slávie 200 Kč za hašení ve Svařanově.

1.října 1940 vznikl požár u Svobody Františka č. 22 ve Svařencově. Požár vznikl v kolni u obytného stavení a rozšířil se na stodolu č. 22 a obytné stavení Strnada Ludvíka č. 23 a Šoukala Josefa č. 24 a zničil tento trojdomek. Při požáru zasahoval sbor ze Zhoře Stránecké, z Laviček, z Měřína s motorovou stříkačkou a z Velkého Meziříčí s autostříkačkou. Vedení měl Francálek František. Sbor ze Zhoře upotřebil 140 m hadic, z Laviček 90 m hadic, Měřín 130 m, Vel. Meziříčí 120 m. Škoda na budovách celkem 81000 Kč. Škodu způsobil školák stár 8 roků – udělal si ohníček pod kůlnou.

Pokračuji zásahy SDH Hrbov – Svařenov z doby nedávno minulé.

Rok 2003

Září – V tomto roce místní hasiči zasahovali u dvou požárů nízkého porostu. První z požárů vypukl v k.ú. Hrbov- u lesa nad stodolami, a druhý v k.ú. Svařenov- též poblíž lesa. 

Rok 2009

K požáru domu č.p. 19 ve Svařenově vyjíždělo v sobotu 13.6. kolem 19. hodiny několik hasičských sborů. Oheň vzplanul v garáži domu. Příčinou byla zřejmě závada na elektroinstalaci. Hasiči provedli likvidaci požáru, čímž zachránili majetek v hodnotě asi 2 milionů. Škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun.

Místní dobrovolné hasiče svolala siréna na zbrojnici do několika minut, a tak na místo požáru přispěchali jako první. Stačili rozbalit hadice a načerpat vodu do stříkačky (PPS12), ale v té chvíli dorazili profesionálové z Velkého Meziříčí. Proto přenechali zásah jim. Následně dorazily dobrovolné sbory z Velkého Meziříčí a Měřína a také profesionální jednotka z Křižanova, neboť byla v zasaženém domě nahlášena plynová láhev.

Dne 30.6. prováděl SDH Hrbov – Svařenov odčerpávání vody z okolí Restaurantu Formanka v k. ú. Svařenov. Voda se nahromadila poblíž budovy v důsledku intenzivních dešťů.

Roky 2010 – 2021

Bez zásahů

Nedostanou se ke mně informace o všech zásazích, ale ty o těch významnějších určitě ano.