SDH Hrbov – Svařenov

Slavnostní žehnání hasičského automobilu (26. 9. 2021)

Sbor dobrovolných hasičů byl v Hrbově založen v roce 1943 a až do roku 1951, kdy získal první požární stříkačku, nebyl vybavený pro boj s požáry. Chyběly mu finanční prostředky na koupi stroje, hadic i uniforem. To se ale změnilo a v průběhu let získal postupně tři požární stříkačky, v roce 1991 vlastní zbrojnici a v roce 2001 taky první dopravní automobil. V roce 2020 pak získal úplně novou dodávku a staré auto vyřadil.

Hasičům jsem v minulosti věnoval vlastní webovou stránku, dál už budu veškeré informace dávat raději sem.

Hasiči mají vlastní zásahovou jednotku v kategorii JPO V, účastní se hasičských soutěží a pořádají několikrát do roka i kulturní akce – zejména maškarní průvod a zábavu.

Složení sboru:

Starosta – František Havlíček

Velitel – Zbyněk Sedláček

Strojník – Josef Pacal

adresa: Sbor dobrovolných hasičů Hrbov

            Hrbov

            Velké Meziříčí

            59401

            IČ: 65759966

            DIČ: CZ65759966

 (stav k 10.3.2011)

V současnosti má hrbovský hasičský sbor 1 soutěžní družstvo, příležitostně sestaví i ženský tým. Dle Požárního řádu města Velké Meziříčí je zásahová jednotka zařazena do kategorie JPO V. Čítá 10 členů a vybavená je požárními stříkačkami a dopravním automobilem.

Zařazení JSDH Hrbov – Svařenov v požárním poplachovém plánu kraje Vysočina, pro hasební obvod Velké Meziříčí, místní část Hrbov – Svařenov:

Stupeň požárního poplachu1. jednotka2. jednotka3. jednotka4. jednotka5. jednotka
I.HZS Velké MeziříčíSDH Velké MeziříčíSDH MěřínSDH Hrbov – Svařenov 
II.SDH Velké MeziříčíSDH MěřínSDH KřižanovSDH Svatoslav (TR)SDH Kamenice (JI)
III.    

V obci byla v minulosti instalována siréna jednotného varovného systému a funguje zde taky obecní rozhlas napojený na městský okruh.

Požární řád města Velké Meziříčí – respektive vyhláška č. 2005/1 – ke stažení ZDE , přílohy (týkají se konkrétně SDH Hrbov – Svařenov) ke stažení ZDE

                vyhláška č. 2005/7, která požární řád aktualizuje, je ke stažení ZDE