Naučná stezka

Součástí systému několika naučných stezek ve Velkém Meziříčí se staly v roce 2012 dvě nové. První z nich – cca sedmikilometrový okruh – je značen fialovou značkou a spojuje Balinské a Nesměřské údolí. Delší stezka, zhruba 15 kilometrová, je označena barvou zelenou. Právě tato delší stezka, která je zároveň druhou nejdelší z celého systému, prochází Místní částí Hrbov – Svařenov Města Velké Meziříčí.

Její trasa začíná a končí na křižovatce silnice Velké Meziříčí – Uhřínov a silnice vedoucí k hotelu Amerika. Na místě je možné zaparkovat osobní auto.

Na stezce je instalováno celkem 6 informačních cedulí, které pojednávají o původním charakteru a prvcích v krajině, jedna z cedulí se ale tematicky věnuje též básníkům, kteří bydleli a tvořili v okolí Velkého Meziříčí.

Cedule se věnují konkrétně těmto tématům:

  • Vývoj terénu

  • Bobr a vydra

  • Básníci naší krajiny

  • Louky a pastviny

  • Polní krajina

  • Rybníky

Značení stezky a orientace na trase

V terénu je stezka značena bílou značkou se zeleným vyobrazením cesty. Značky jsou od sebe rozmístěny zhruba ve vzdálenosti 200 m na různých objektech v krajině (stromy, dopravní značky, sloupy elektrického vedení), ale i na zvláštních tyčích. Značení je dostatečně husté a v současnosti téměř nehrozí sejití z trasy.

Součástí informačních cedulí bývá i schematická mapa trasy, ve které jsou zhruba vyznačeny všechny informační cedule, aktuální pozice, návaznost na další stezky a nástin trasy. V mapce bohužel chybí významné orientační body v krajině.

 

Náročnost trasy

Patnáctikilometrová trasa vede v úsecích Velké Meziříčí – Baliny, Uhřínov – Šeborov, Svařenov – Hrbov (silnice přes místní část ke Štěpánkově kapličce na Hrbovském vrchu) po zpevněné cestě, v úseku Baliny – Uhřínov po nezpevněné, ale sjízdné cestě.

Mezi Šeborovem a Štolfovým (Štočkovým) mlýnem vede zpevněná silnice, od mlýna do Svařenova pak nezpevněná a hůře sjízdná lesní cesta vymletá vodou z potoku, který protéká podél stezky. Tuto část stezky je možné pohodlně objet krátkou zajížďkou. Za mostkem přes řeku Balinku u mlýna je totiž možné pokračovat po cestě vedoucí doleva směrem na západ do Frankova Zhořce a poté po silnici třetí třídy do Svařenova. Na silnici je minimální provoz, a tak je relativně bezpečná i pro výlet s dětmi.

Další obtížně sjízdný úsek vede od Štěpánkovy kapličky v Hrbově k rybníkům Lalůvkám ve Velkém Meziříčí. Cesta vede místy po poli mimo cestu a nad rybníky Lalůvky. Kousek před poslední infotabulí se cesta prudce svažuje a je obtížněji schůdná. I tento úsek je možné relativně bez potíží objet. Na konci asfaltové silnice za Štěpánkovou kapličkou směrem na V.M. se dá pokračovat rovně po polní cestě až do chatové oblasti u Palečkových rybníků, odkud je možné se napojit na Uhřínovskou silnici nebo chatovou oblastí pokračovat dál do údolí k hotelu Amerika a rybníkům Lalůvky.
Terén na stezce je poměrně kopcovitý. Kromě zmíněných problematických úseků je ale bez větších obtíží sjízdná. Hrbovský vrch je na trase posledním kopcem (a také nejvyšším – nadmořská výška tady činí 569 m.n.m.), který je třeba vyšlápnout. Odtud už vede cesta do Meziříčí jen z kopce.

Zimní využití stezky

Pro běžkařské účely je stezka upravována pouze v úseku mezi Velkým Meziříčím a Balinami. Za příznivých sněhových podmínek ale je sjízdná v celé délce s výhradou ve výše uvedených úsecích, kde je třeba počítat s opatrností.

Běžkař se v okolí Hrbova a Svařenova navíc může napojit na případné další vyšlápnuté stopy, kterých bývá na okolních polích větší množství. Jde zejména jižním svah Hrbovského vrchu – po pláních je možné se dostat například pohodlně k Palečkovým rybníkům nebo pak západním směrem ke Frankovu Zhořci. Na severovýchodní straně kopce je možné kolem Štěpánkovy kapličky a nedalekých božích muk dojet na běžkách do Velkého Meziříčí k rybníkům Lalůvky. Tady je výhodné se napojit na trasu naučné stezky, která poskytuje pohodlnou cestu zejména lesními úseky.

Zajímavosti na stezce

Protože zatím nemám stezku důkladně projetou na kole, z vlastní zkušenosti mohu nabídnout jen zajímavosti v okolí Hrbova a Svařenova.

Ve Svařenově stojí za pozornost zejména pěkná vyhlídka při vystoupání na kopec ve Svařenově, dále pak kaplička sv. Jana Nepomuckého na návsi. V Hrbově je možné se zastavit u studánky za vodojemem, která se nachází zhruba 1 km mimo trasu (kolem víceúčelového sportovního hřiště se vydáte směrem na kopec, studánka je nalevo pod vodárnou). Dále je možné si prohlédnout – alespoň zvenčí – kapli sv. Václava a Izidora a na Hrbovském vrchu i Štěpánkovu kapličku, která je památkou z 18. století. O její historii se více dočtete na těchto stránkách v sekci Historie. Za ní si můžete odpočinout ve stínu stromů na nových (srpen 2013) dřevěných lavicích u stolu a pokochat se vyhlídkou. Přímo z místa je rozhled zhruba od západu přes sever na východ. Pro výhled na jih je třeba sejít zhruba 500 metrů z cesty po polní cestě kolem kapličky. Na jižní straně Hrbovského vrchu je pak možné za jasných dní vidět i stoupající páru z osmi chladicích věží dukovanské jaderné elektrárny.
 

FOTOGRAFIE ze stezky ZDE