Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Oprava rybníka (1973), v popředí kaplička se zvonicí

Oprava rybníka (1973), v popředí kaplička se zvonicí

Kaplička se nachází na návsi vedle svařenovské požární nádrže. Kdy byla postavena, se bohužel přesně neví. Jisté je, že v obecních kronikách už je zapsána a uvádí ji také Vlastivěda Moravská okresu Velkomeziříčského z roku 1907 Augustina Kratochvíla jako zvonici na návsi.
Je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému, který je patronem Svařenova. A právě na jeho počest se kolem jeho svátku koná před kapličkou každoročně poutní mše.

Během vánočního období se ve zvoničce svítí a komise pro místní správu k ní nainstalovala také svítící kometu.

Její zvon se rozeznívá pravidelně každý den v 7:00, 12:00 a 19:00 hodin. Vedle toho také místní informuje o úmrtí některého ze sousedů. V období Velikonoc,

Poutní mše (2016)

Poutní mše (2016)

kdy všechny zvony „odlétají do Říma“, po několik dní nahrazuje vyzvánění místní mládež. Ta chodí podle tradice „škrkat“ (hrkat hrkačkami).
V roce 2006 dostala svařenovská kaplička novou, šindelovou střechu (dřevěný štípaný šindel) a komise pro místní správu navíc nechala opravit její krov. U jejího severovýchodního rohu stával dřív vzrostlý strom, ten už je pokácený a namísto něj Svařenovští vysadili podél břehu rybníka několik tújí.