Komise pro místní správu Hrbov-Svařenov

Prostřednictvím této stránky vám umožňuji kontakt se členy komise pro místní správu, která podle rozhodnutí představitelů města Velké Meziříčí vykonává do určité míry v obou osadách samosprávu. Berte prosím ale na vědomí, že tyto stránky nejsou nijak spjaty se státem ani samosprávou, proto pokud není možné komisi kontaktovat, obraťte se na městský úřad.

Předseda – Vladimír Sedláček (Hrbov) – vladimir.sedlacek@seznam.cz

Telefon: 774 970 450

Místopředseda – Martin Kratochvíl (Svařenov)

Členové komise: Josef Pacal (Hrbov), Ondřej Holík (Hrbov), Ing. Miloš Smejkal (Svařenov), Karel Vrbka (Hrbov) a Milan Kališ (Svařenov)

Kancelář: Kulturní dům, Hrbov 34, Velké Meziříčí 59401

Úřední hodiny: komise zasedá podle potřeby, 1x až 2x do měsíce v 18 (resp. 19.) hodin – většinou v pondělí, občan může na zasedání přijít jako host (v případě zájmu je vhodné se informovat u předsedy komise telefonicky)

Pravidla fungování komise

Zasedání komise je neveřejné a koná se několikrát do měsíce v KD Hrbov. V zimním období od 18h, v letním období od 19h. Kompetence obecních komisí vymezuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Komise zřizuje podle tohoto zákona rada Města Velké Meziříčí jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.
Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

Pravidla pro jednání komisí město upravilo do následujícího znění (pro volební období 2014 – 2018).

Finance, rozpočty místních částí

Na následujících řádcích zveřejňuji rozpočty místních částí pro aktuální rok. Do budoucna je budu archivovat a ponechávat přístupné.

Hospodaření místních částí – principy a zásady (dokument ve formátu PDF)

Vysvětlení k položkám rozpočtu (dokument ve formátu PDF)

Rozbor příjmů místních částí pro rok 2008 (dokument ve formátu PDF)

Rozbor výdajů místních částí pro rok 2008 (dokument ve formátu PDF)

(k prohlížení těchto dokumentů musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader – ke stažení zde)

Všechny dokumenty k hospodaření města Velké Meziříčí pak najdete na stránkách www.velkemezirici.cz. Tamtéž jsou dostupné i rozpočty místních částí jakožto nedílné části rozpočtů města.