Studánka u vodojemu

Na kopci Strážnice nad Hrbovem se u cesty k Uhřínovu (tzv. stará dálnice) nachází naproti vodojemu malá studánka. Podle pověsti v dobách, kdy krajem táhli Prusové, mířil protivník na jednoho z nich až od Nového Telečkova a zastřelil ho. Od té doby na tom místě po většinu roku natéká do studánky voda.
Pramen vyvěrá zpod stromu na okraji lesní cesty nad silnicí. Během léta bývá téměř neznatelná, pramen však zesílí vždy na jaře a na podzim. V minulých letech zřejmě studánka nebyla nijak udržována, v poslední době alespoň někdo upravil odtok ze studánky kovovou trubkou. Na stromku na studánkou v minulosti kdosi přibil také improvizovaný křížek se stužkou – zřejmě v souvislosti s uvedenou legendou.
V únoru roku 2012 jsem zaregistroval zdejší studánku do národního registru praménků a studánek e-studanky.cz pod tímto odkazem, aby se na ni zcela nezapomnělo. Níže si můžete prohlédnout několik snímků studánky z března 2012.