Sportovní areál

O areálu

Areál je přístupný nepřetržitě, využívat je možné bez omezení travnatý plácek s fotbalovými brankami za kurtem i další prostory kolem něj. Kurt je ale uzamčen a pro jeho používání je potřeba se zdarma objednat. Zájemci je pak zapůjčen klíč od kurtu a elektrické rozvodny s vypínačem umělého osvětlení.

Kontaktní osoba:

Vlastimil Kučera, Svařenov 19, tel. č.: 736 244 538, 736 665 392

Při návštěvě kurtu je třeba dodržovat některá omezení proto, aby nebyl zbytečně poškozován umělý povrch (viz následující obrázek)

 

O areálu

Plán vybudovat v Hrbově a Svařenově víceúčelové sportoviště se začal rodit v roce 2010. Tehdy ve vesnicích existovalo pouze asfaltové hřiště u hasičské zbrojnice a v každé z místních částí jedno malé dětské hřiště s houpačkou, kolotočem a skluzavkou. Hřiště u zbrojnice v průběhu let sloužilo nejen ke sportovním účelům, ale i k pořádání dětských dnů nebo i tanečních zábav. Protože ale pozemek s asfaltovým povrchem není ve vlastnictví obce, potažmo města Velké Meziříčí, stalo se jeho využívání postupně problematické. Vzhledem ke svým rozměrům ani nemohl posloužit třeba pro účely pořádání hasičských soutěží, kterých se účastní zdejší sbor dobrovolných hasičů. Z těchto důvodů Komise pro místní správu Hrbov – Svařenov navrhla městskému zastupitelstvu projekt výstavby víceúčelového hřiště. Původní projekt obsahoval dva kurty (s čárováním pro tenis a nohejbal) s tréninkovou stěnou, hasičské cvičiště, dětské hřiště s atrakcemi a dlážděný plácek s malou provozní budovou a sociálním zařízením.

Výstavba hřiště začala 15. dubna 2013. Rozpočtová částka, kterou mělo město pro stavbu připravenu, byla 2 343 000 Kč, podle podmínek zadání však mohla nejvyšší nabídnutá cena dosáhnout maximálně 1 700 000,- Kč. Soutěž město vyhlásilo 7.2. a vyhrála ji společnost PROSTAVBY, s.r.o., Brno, která nabídla cenu 1 268 437 Kč. Hodnotícím kritériem pro vítězství v soutěži byla právě nejnižší nabídnutá cena. Počet všech účastníků soutěže však není z veřejně dostupných zdrojů známý. Celková cena podle týdeníku Velkomeziříčsko nakonec činila 1 530 000 Kč.

Finální projekt, který vypracoval architekt Ing. Leoš Chatrný z Velkého Meziříčí v prosinci 2011, nakonec doznal určitých změn. Oproti původním dvěma tenisovým kurtům je vystavěn kurt jediný o rozměrech 36,57m x 20,27m (druhý bude možná vystavěn v budoucnosti), dále hasičské cvičiště, travnatá plocha za kurtem a cvičištěm a dlážděná plocha před kurtem. Součástí je i elektrické osvětlení kurtů, k dispozici je elektrická přípojka.

V období mezi květnem a zářím roku 2014 byl vybudován technický domek. V něm jsou během sezóny nepřetržitě přístupné toalety, v domku je dále jedna větší místnost, kuchyňka a garáž pro zahradní traktor. Fotogalerie z budování domku je dostupná tady.

Podrobnosti o veřejné zakázce jsou dostupné na webu města ZDE. Z nich je zajímavé například to, že součástí zadání je podmínka 60 měsíční záruční doby, na dodaná zařízení s vystaveným záručním listem pak musí platit záruka minimálně 24 měsíců.

Dětské hřiště nechala komise pro místní správu dostavět v týdnu od 2. do 6. listopadu 2015. Město nabídlo cenu až 200 000 Kč, vysoutěžená činí 141 016,00 Kč. Nabídla ji společnost Bonita Group Service s.r.o., Tišnov. Konečnou cenu doplním později.

Hřiště stojí na parcele č. 69/8 v k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí a slavnostně jsme je otevřeli v neděli 26. května 2013. Při té příležitosti navíc zdejší hasičský sbor oslavil 70. výročí svého založení a uspořádal též okrskové závody v požárním útoku. Prozatím každý rok se na něm uskutečnil nohejbalový turnaj “O pohár starosty”. 

Fotografie z výstavby hřiště a jeho slavnostního otevření najdete ZDE

Tenisové kurty začali místní od počátku hojně navštěvovat, zprvu neorganizovaný přístup na hřiště proto musel být nějak řízen. V tuto chvíli už je přístup na kurty podmíněn bezplatnou rezervací, aby bylo možné uspokojit poptávku všech občanů.