Komise nebo osadní výbor?

Na jednání zastupitelstva 20. listopadu zazněl ze strany Společně VM návrh na zřízení tzv. osadních výborů namísto současných komisí pro místní správu, návrh předkládala opoziční zastupitelka Ivana Bíbrová /Spol.VM-Za Nám. a Volba pro m./, s tím, že by strana chtěla srovnat legislativu města s okolními městy, kde osadní výbory mají také.

Začátek jednání provázely zmatky, protože bod nebyl zařazen na program jednání, i když podle slov předkladatelky byl zaslán na podatelnu města členům rady a zastupitelstva a měl být zařazen na toto jednání zastupitelstva (podle vyjádření právničky města Vilmy Drápelové bylo nezařazení bodu do programu nezákonné). Předkladatelka následně žádala odložení bodu na další jednání zastupitelstva s tím, že nemohla tušit, že ustavování komisí městskou radou proběhne už 7. 11. a žádala tak čas na projednání návrhu s již ustanovenými komisemi pro místní správu. Nakonec ale souhlasila na návrh starosty Josefa Komínka /ČSSD/ se zařazením bodu do současného jednání zastupitelstva.

Základní rozdíl mezi komisí a osadním výborem je ten, že komise podléhá radě města – podle zákona o obcích je jeho iniciativním nebo poradním orgánem – a osadní výbor naopak celému zastupitelstvu. Když to přirovnáme k celostátní úrovni, je rada města prakticky vládou města a zastupitelstvo parlamentem města. Komise by tedy byla něčím jako orgánem vlády, osadní výbor pak orgánem parlamentu. Zatímco jednání rady jsou neveřejná, jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná, s tím tedy souvisí i režim, v jakém by se vedlo jednání města se zástupci místních částí. Z jednání rady jsou ale dostupné zápisy.

Komise navíc podle zákona může být výkonným orgánem, pokud jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Podle slov Petra Veličky /To pravé Meziříčí/, opozičního zastupitele by mělo zřízení osadních výborů přispět větší transparentnosti a během jednání požadoval, aby ještě před odhlasováním zřízení nebo nezřízení osadního výboru proběhla jednání se všemi zainteresovanými stranami a teprve následně bylo rozhodnuto.

Koaliční zastupitelé na to kontrovali tím, že s komisemi už rada jednala 7. 11. a získala i jejich vyjádření k tomu, zda zřídit místo nich výbory. Jednoznačně pro zřízení výboru byla pouze současná komise místní části Olší nad Oslavou, komise části Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice naopak jednoznačný názor nezastávala, ale stávající stav jí vyhovuje, a dvě místní části – Hrbov a Mostiště, jsou se současným stavem spokojené a zachovaly by komise. Rada 7. 11. tak zřídila komise pro místní správu v duchu výsledků tamních voleb. Podle předkladatelky návrhu právě zřízení výborů mělo předejít vzniku komisí, aby tak v místních částech nefungovaly oba orgány města paralelně. Zákon existenci obou komisí nevylučuje, otázkou je, jestli je to smysluplné.

Koaliční zastupitel Jiří Kaše /MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM/ nakonec podal protinávrh o tom, že se nebude výbor zřizovat. Ten byl 13 hlasy přijat a návrh založení osadních výborů tak zastupitelstvo zamítlo.

Současné komise fungují následovně. Počet jejich členů je lichý, členy volí občané současně při volbách do zastupitelstev obcí a jejich funkce je čtyřletá. Komise si připravují návrhy rozpočtu na každý rok, předkládají ho radě a tím, že zdaleka přesahuje limitní částku 50 000 korun, o které může rada ještě rozhodovat, putuje návrh rozpočtu do zastupitelstva obce. Dílčí výdaje, které nepřekračují 50 000, ale může odsouhlasit rada místní části samostatně.

Kompletní záznam jednání zastupitelstva nabízí server NovinyVM. Za pozornost stojí začátek záznamu a pak část od stopáže 1:53:47:00 (bod jednání 27 je právě nově doplněný bod o zřízení osadního výboru místo komise pro místní správu).

Archiv příspěvků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − two =

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..