Štěpánkova kaplička nad Hrbovem

Štěpánkova kaplička (2. pol. 20. století)

Malá kaplička byla postavena v r. 1766 Vavřincem Štěpánkem jako dík za to, že v roce 1765, kdy Hrbov v podstatě zlikvidoval požár, zůstal jako jediný v pořádku dům číslo 1 patřící tehdy právě rodině Štěpánkově. Kaplička byla zasvěcena Svaté trojici.

Kaplička bývala spravována obyvateli gruntu číslo 1. Na počátku 20. století ho získali Křečkovi a od té doby se jí říká též Křečkova kaplička. V současnosti je pravděpodobně majetkem Města Velké Meziříčí a nachází se taktéž na jeho pozemku.

Štěpánkova (Křečkova) kaplička

Štěpánkova (Křečkova) kaplička

Díky péči místních obyvatel se kaplička dodnes tyčí nad Hrbovem na kopci Strážnice. Odtud je vidět daleko do kraje – v údolí směrem severovýchod se rozkládá Město Velké Meziříčí, proti směru hodinových ručiček dále pak obec Lavičky či osada Kochánov. Za příznivého počasí je možné vidět na jižní straně kopce i kouř z chladicích věží jaderné elektrárny v Dukovanech. Dle výčtu bývalého velkomeziříčského římskokatolického děkana Jana Peňáze je dokonce možné z Hrbovského vrchu zhlédnout až 40 okolních obcí.

V její blízkosti se také pravidelně každý rok pálí čarodějnice. Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie na původních stránkách.

V roce 2010 kapličku zastihla nemilá událost, když se stala dvakrát během několika měsíců terčem zlodějů kovů. V prvním případě byli pachatelé vyrušeni a stačili ukrást pouze část střechy, napodruhé již odcizili více než 50 % krytiny a měděný křížek, který zdobil nejvyšší vrcholek střechy. Komise pro místní správu proto na podzim roku 2011 nechala pokrýt střechu kdysi původní doškovou krytinou a instalován byl i nový kamenný kříž.

Štěpánkova kaplička (jaro 2016)

Štěpánkova kaplička (jaro 2016)

V roce 2013 prošla kaplička i její okolí revitalizací. Kaplička má od té doby nový bílý nátěr a do její blízkosti nechala tehdejší komise pro místní správu instalovat kamenný stůl a dvě dřevěné lavice. Prořídlo také nedaleké křoví, díky čemuž je z odpočívky větší rozhled.