Historie

Oprava rybníka ve Svařenově (1973), v popředí kaplička se zvonicí

Obě obce sdílejí svůj osud společně teprve krátkou dobu. Svařenov byl až do roku 1960 součástí Uhřínova, poté se stal osadou Hrbova. V roce 1980 byly obě obce připojeny jako místní část k Městu Velké Meziříčí. Už tehdy ale s Hrbovem sdílel Svařenov několik desítek let například školu, kapli nebo spolu obě obce velmi obtížně zakládaly JZD.

Z významnějších historických událostí bych vypíchl zejména velký požár, který v roce 1765 téměř kompletně zničil celý Hrbov. Svařenov zase ve středověku býval po nějakou dobu pustou vsí. Za to mohla válka s uherskými vojsky na konci 15. století.

Pamětní deska věnovaná pilotovi RAF Karlu Novotnému na jeho rodném domě

Zdejší lidi samozřejmě poznamenaly i obě světové války, ve kterých měli své zástupce. A mnozí z nich položili za svou vlast i život.

 

Nelze nevzpomenout ani období kolektivizace, které se mi podařilo zmapovat poměrně nedávno, i když místní občané vesměs určitou povědomost měli. Zejména o zatčení a uvěznění Václava Křečka staršího.

Novější historii pak najdete v online kronice, kterou se snažím vést od roku 2003 s nejlepším vědomím a svědomím.

Historický snímek Kaple svatého Václava a svatého Izidora v Hrbově

Jednotlivé kapitoly historie jsem rozdělil do podsekcí, vyberte si příslušnou epochu nebo téma, které vás zajímá. Hlavními zdroji, ze kterých jsem čerpal, jsou dobové dokumenty, vyprávění pamětníků a historické kroniky.