2013

Lednové počasí pokračovalo chladem, již během prvního týdne však roztál veškerý sníh. Ten se objevil zase na konci měsíce.

Místní děti se jako každým rokem účastnily tříkrálové sbírky, která vynesla 10 025,- Kč.

V pátek 11. a sobotu 12. ledna se v celé ČR uskutečnila historicky první přímá volba prezidenta ČR. Ve zdejším okrsku zvítězil s 53 hlasy Miloš Zeman. Druhé kolo se uskutečnilo o čtrnáct dní později. I v tomto kole v Hrbově a Svařenově zvítězil Miloš Zeman, tentokrát se 102 hlasy. Při druhé volbě o čtrnáct dní později z 209 oprávněných voličů 52 občanů dalo hlas Karlu Schwarzenbergovi a 102 pak Miloši Zemanovi. Ten se nakonec stal vítězem i na celostátní úrovni.

Projekt víceúčelového hřiště v tomto měsíci nijak nepokročil, město zatím otálelo s vypsáním výběrového řízení. V souvislosti s výročím 70 let od založení SDH Hrbov – Svařenov však zdejší sbor přesto plánuje ucházet se o pořádání okrskového kola soutěže v požárním útoku.

Únor byl zpočátku mrazivý bez sněhu, krátce po 9. únoru však celou republiku zastihlo sněžení. Po krátké oblevě ke konci měsíce napadlo veliké množství sněhu, během jediného dne na některých místech v republice až 15 cm.

Z kulturních akcí je nejvýznamnější maškarní průvod, který byl letos již 10. v obnovené historií maškar. Konal se 9.2. a pořádali jej místní hasiči. Téhož dne uspořádali i večerní taneční zábavu se skupinou Adriana.

Březen začal teplejším počasím i kolem 10 stupňů nad nulou. Veškerý sníh roztál a po dlouhé době bylo i polojasno či slunečno. V půlce měsíce teploty opět klesly v noci i na osm stupňů pod nulu a napadl sníh. Ten vydržel až do konce měsíce a s ním i teploty kolem nuly.

7. března vystřídal na Pražském hradě Miloš Zeman dosavadního prezidenta Václava Klause.

Ze světových událostí je významnou zejména volba papeže. Tím se 13.3. ve druhý den zasedání členů konkláve stal argentinský jezuita Jorge Bergoglio, který přijal jméno František. Nahradil tak odstoupivšího papeže Benedikta XVI. – Josepha Aloise Ratzingera.

16.3. nás opustil pan František Vlach z Hrbova.

Hasiči v tomto měsíci pořádali dětský maškarní karneval v KD v Hrbově, kterého se zúčastnilo na 30 masek. Tématem byly večerníčkové Krkonošské pohádky.

Na konec měsíce připadly letošní velikonoční svátky, místní děti opět dostály tradici a od Zeleného čtvrtka nahradily vyzvánění zvonů svými škrkačkami.

15. dubna začal výstavba víceúčelového hřiště u kulturního domu. Zatím bez technického domku a pouze s jedním kurtem oproti původnímu plánu. Hřiště staví firma Prostavby Brno a. s. Hřiště má být postaveno do 20. května, 26. května by totiž komise pro místní správu chtěl oslavit 70. výročí založení místního SDH právě na hřišti.

25. dubna začala oprava Štěpánkovy kapličky na kopci. Tou dobou také pokračují práce na výstavbě hřiště a zároveň na stavbě dřevěného přístřešku u hasičské zbrojnice.

Zároveň se opravuje i kulturní dům. Zejména jeviště, parapety a dokončují se nové lavice.

4. května jsme upálili čarodějnici u kapličky na kopci. Zatím se podařilo okolo kapličky pouze pročistit prostor. O 10 dní později už ale je na kapličce nová fasáda.

19. května Svařenovští oslavili pouť během mše na návsi.

70. výročí založení SDH Hrbov – Svařenov

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště a oslavu 70. výročí založení SDH Hrbov – Svařenov pořádali Hrbovští a Svařenovští v neděli 26.5. Při té příležitosti navíc na novém hřišti organizovali i okrskové závody v požárním útoku okrsku Velké Meziříčí. Podobně jako před deseti lety, kdy v Hrbově slavili 60. výročí zdejšího SDH, i letos diváky a soutěžící hasiče průběžně skrápěl déšť.

Krátce po půl jedné slavnostně otevřel starosta Města Velké Meziříčí Radovan Necid spolu s místostarostou Josefem Komínkem a představiteli místní správy Vladimírem Sedláčkem a Jiřím Havelkou nové víceúčelové hřiště. Vladimír Sedláček s Jiřím Havelkou během proslovu obdarovali své manželky dortem v podobě tenisového kurtu za týdny trpělivosti, kdy trávili všechen volný čas mezi hřištěm, rekonstruovanou Štěpánkovou kapličkou, přístřeškem u hasičské zbrojnice a městským úřadem. Oba pak předvedli divákům krátkou tenisovou dvouhru na novém kurtu.

Poté organizátoři ocenili medailemi zasloužilé členy sboru a také Marka Požára, zachránce z Dolních Heřmanic, který letos v zimě vytáhl tonoucí dívku z hasičské nádrže na návsi.

Následovalo zahájení okrskového kola v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 6 ženských družstev. Nejrychlejšího času dosáhly ve štafetě ženy z Uhřínova s časem 84,66 s. Hrbovský tým odběhl štafetu v čase 101,50 s. V požárním útoku se na první příčce umístily ženy z Laviček s časem 87,09 s, družstvo hrbovských zvládlo útok v čase 120,68 s.

 

10. 8. uspořádala místní část na novém hřišti nohejbalové utkání a hasiči dětské odpoledne.

Koncem srpna nechala komise pro místní správu nainstalovat ke kapličce nové lavice a kamenný stůl. Odpočívka je tak hotová.

5. 9. starosta Radovan Necid uspořádal v kulturním domě diskusi s místními občany.

Začínala v 16:00 a skončila kolem 18:30. Tématem byla hlavně kanalizace, kterou má do budoucna převzít Vodárenská akciová společnost, a dále umisťování dětí do škol. Výstupem byly převážně informace o tom, že rodiče mohou i nadále umisťovat žáky prvního stupně ZŠ do Laviček, ovšem pokud by měli zájem, mohou je přihlásit do Meziříčí s tím, že by město zařídilo hromadou dopravu. Co se týká kanalizace, u ní je nejprve potřeba vyhotovit projekt rekonstrukce, protože stávající dešťová síť je ve špatném technickém stavu. Teprve pak bude možné určit, od kdy budou místní občané platit stočné a kdy se síť napojí na čistírnu odpadních vod.

Poslední zajímavostí je, že bioplynová stanice pod Hrbovem se zřejmě letos už nestihne vystavět, stavební práce prozatím ani nezačaly. Faktem ale je, že prakticky celý pás pole přivráceného k silnici číslo 602 od Hrbova je budoucí průmyslovou zónou Laviček. Tam se dá do budoucna očekávat výstavba komerčních budov.

Účastníci diskuse si mohli povšimnout nových židlí v sále. Jde o nepotřebný nábytek z Jupiter Clubu, ve kterém právě začala rekonstrukce.

7. 9. pak komise uspořádala další nohejbalový turnaj.

29. 9. se konala v kapli v Hrbově poutní mše.

Volby do poslanecké sněmovny

Na konci října se konaly volby do poslanecké sněmovny. Z celkových 209 oprávněných voličů se zúčastnilo voleb 144 občanů Hrbova a Svařenova, tedy okrsku číslo 9. Z nich byl jeden hlas neplatný. Volební účast tedy činila 68,90%

Pořadí Strana Počet hlasů Procentní zisk
1. ČSSD 38 26,57%
2. ANO 2011 26 18,18%
3. KDU-ČSL 21 14,68%
4. KSČM 17 11,88%
5. TOP 09 17 11,88%
6. SZ 8 5,59%
7. ÚSVIT 6 4,19%
8. ODS 5 3,59%
9. Zemanovci 4 2,79%
10. ANEO 1 0,69%

Ostatní kandidující strany nezískaly žádný hlas. Oproti roku 2010, kdy se konaly volby do PS naposled, se volební účast zvýšila (2010 dosáhla výše jen 62,56%), stejně tak je účast vyšší než v roce 2006. Srovnejte sami s údaji z roku 2010:

ČSSD 29 hlasů – 23,77%

ODS 20 hlasů – 16,39%

TOP 09 19 hlasů – 15,57%

Zemanovci 16 hlasů – 13,11%

KDU – ČSL 16 hlasů – 13,11%

VV 11 hlasů – 9,02%

KSČM 7 hlasů – 5,74%

Suverenita J.Bobošíkové 2 hlasů – 1,64%

Strana svobodných obč. 1 hlasů – 0,82%

SZ 1 hlasů – 0,82%

Celkem se zúčastnilo voleb v roce 2006 122 voličů ze 195 oprávněných voličů.

 

V sobotu 16. 11. uspořádali myslivci Poslední leč, 6. 12. pak Hrbov a Svařenov navštívil Mikuláš.