2017

Zima byla letos – podle mého subjektivního hodnocení – řádně zasněžená, dokládám to i fotogalerií.

Tradičně i tento rok Hrbovem a Svařenovem v lednu prošli Tři králové (velmi pravděpodobně až v neděli 8. ledna).

8. února jsem informoval o plánech Komise pro místní správu – mimo jiné už tehdy Komise plánovala například zastavění další části Svařenova, ale začala taky plánovat opravu hrbovské nádrže, která protékala a naopak nedotékala. Od stavby plynovodu do ní chyběl řádný přítok, který byl tehdy sveden do kanalizace.

11. února prošly Hrbovem a Svařenovem taky masky – konaly se tradiční “vostatky” – neboli maškarní průvod a večer pak maškarní zábava.

19. března jsem poprvé natočil Hrbov a Svařenov vlastními silami z mého nového dronu.

A v dubnu jsem dron hned využil pro natáčení velikonočního škrkání 🙂

A taky pro natáčení pálení čarodějnic 30. 4.

Mimochodem – někdy v této době opravili a zpevnili Uhřínovští místní silnici, která vede přes řeku Balinku (brodem) prakticky až do Hrbova – na tzv. starou dálnici. Vyasfaltovaná je ovšem z Uhřínovské strany jen krátká část nad brodem, zbytek cesty ke staré dálnici zůstává bohužel jen ve formě prašné cesty.

V květnu se hrbovští hasiči a hasičky zúčastnili okrskového soutěžního kola v Rudě – hasičky skončily na 2. místě.

14. května se konala poutní mše ve Svařenově – jako obvykle kolem svátku sv. Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena zdejší kaplička.

Červnový dětský den byl i letos v režii zdejších myslivců. 5. nohejballový turnaj 17. června pak zase v režii Komise pro místní správu.

Začátek července postihlo sušší období, 12. 7. jsem pak zaznamenal údaje z hrbovského srážkoměru o významnějších deštích.

Léto bývá na kulturní akce v Hrbově a Svařenově obecně slabší, proto další taková byla až v září – už tradiční memoriál velkomeziříčských hasičů (2. září). I ti hrbovští a svařenovští se zúčastnili. 9. září se pak hrbovsko-svařenovský tým zúčastnil soutěže místních částí v Mostištích – a úspěšně. Naši borci si přivezli putovní pohár místostarosty. Další ročník se měl konat o rok později ve Lhotkách, ovšem k tomu už nedošlo.

24. září hrbovští oslavili svátek svatého Václava poutní mší ve zdejší kapli.

V říjnu dostala svařenovská náves nový asfalt. Zhruba v té době začal ve Svařenově pomalu růst nový dům.

21. a 22. října se i v Hrbově a Svařenově volilo do Poslanecké sněmovny. Podrobné výsledky za místní část najdete zde. Tamtéž jsou i výsledky referenda (info o něm zde), které mělo pomoci rozhodnout o podobě rekonstrukce velkomeziříčského náměstí. Mimochodem – ani v roce 2021 náměstí nakonec rekonstruováno nebylo, po delších tahanicích i v souvislosti s rekonstrukcí náměstí se rozpadlo vedení města v čele s tehdejším starostou Radovanem Necidem.

Začátkem listopadu zasadili členové komise pro místní správu nový vánoční stromek před kulturní dům. 2. prosince pak stromek slavnostně rozsvítili.

Někdy v tu dobu jsem poprvé vyzkoušel taky první panoramatické video natočené 360stupňovou kamerou.

18. listopadu Hrbovští a Svařenovští odhalili u kulturního domu pamětní desku s časovou schránkou. Deska měla připomenout, že před 130 lety Hrbov založil zdejší školu. Právě časová schránka byla před časem objevena v původní budově s tím, že obsahovala dobové artefakty. Schránku potom hrbovští a svařenovští znovu využili.

V sobotu 25. listopadu pak myslivci uspořádali klasickou Poslední leč.

Udržela se taky tradice Mikulášské nadílky – pár místních ochotníků opět obešlo Hrbov a Svařenov v přestrojení za Mikuláše a jeho družinu. A tentokrát se mi podařilo zajistit i nějaké fotky.

A konala se taky výroční schůze hasičů.