2016

Lednové počasí začalo mírnými mrazy, už na Tři krále mírně sněžilo. Výraznější sněhová pokrývka se pak objevila kolem data konání maškary. Ta se letos uskutečnila už 23. ledna, opět pod vedením hasičů. Na večerní zábavě hrála skupina Jordan.

Tříkrálová sbírka letos v celém Velkém Meziříčí vynesla žďárské Charitě celkem 190 666,- Kč, jen Hrbov a Svařenov věnoval 11 901 korun. Loni to bylo 10 750 korun, v roce 2014 10 555 korun a v roce 2013 celkem 10 025 Kč.

V únoru se v Hrbově narodila Klára Slámová.

Pokud jde o novinky na stránkách, zveřejnil jsem první dvě školní kroniky. Zbývají ještě dvě. Přičemž navazující další – druhoválečná – se na webu objevila 15. března k smutnému výročí okupace Druhé republiky.

Na březen letos připadly Velikonoce. Ve čtvrtek 24. března děti nahradily škrkáním zdejší zvony v obou kaplích. Velikonoční pondělí pak připadlo na 28. března.

Pokud jde o počasí, na začátku měsíce podle mých záznamů sníh nebyl a koncem měsíce – kolem Velikonoc – také ne. Tehdy už dokonce kvetly sněženky a další jarní květiny.

Začátkem dubna uspořádali hasiči spolu s dalšími dobrovolníky dětské maškarní odpoledne. Fotografie z akce pořizovala Kateřina Klimešová.

12. 4. jsem spustil tyto nové webové stránky. Nahrazují původní – jednodušší webovou prezentaci a umožňují pohodlnější prohlížení třeba z mobilních zařízení. Vedle toho jsou i snadněji spravovatelné a nabízející větší možnosti.

Následujícího dne server Novinyvm.cz zveřejnil informaci, že na pozemku pod Hrbovem u silnice II/602 by měl vyrůst autoservis a autobazar.

Předseda komise pro místní správu požádal v tomtéž měsíci o dotaci na nový hasičský vůz. Zažádal o evropskou dotaci na dopravní automobil, místní hasiči ovšem dotaci bohužel nezískali.


Schránka se zakládací listinou v budově školy

Téhož dne členové komise pro místní správu vykopali v rohu budovy někdejší školy schránku, která podle zápisů v první školní kronice měla obsahovat zakládací listinu školy, drobné mince a noviny. Uvnitř základního kamene byl vyhlouben žlábek, ve kterém byla schránka ve formě skleněné lahvičky umístěna. Bohužel byla uzavřena korkovým špuntem, který zřejmě zvlhnul, nabobtnal a roztrhl hrdlo lahve. Tak se dostala vlhkost i dovnitř a zcela zničila zakládací listinu, která se tak stala nečitelná.

O nálezu natočila reportáž i Česká televize o několik dní později (22. 4.), když odborníci v muzeu ve Velkém Meziříčí otevírali. Velmi podrobně jsem celou událost popsal v samostatné sekci zde na webu.


20. dubna zorganizovali členové komise brigádu na sportovním hřišti. Po zimě bylo nutné hřiště vyčistit a připravit na první ročník soutěže místních částí Města Velké Meziříčí. Káceli také v obecním lese dřevo na topení. Ať už v domku na hřišti nebo v hasičské zbrojnici.

30. dubna jsme opět – tentokrát v chladném ale slunečném počasí – podpálili čarodějnici.

V květnu pokračovala místní samospráva v opravách obecního mobiliáře. Členové komise pro místní správu opravili lavičky, odpadkové koše a vyměnili krytinu obou autobusových čekáren. Vše se připravovalo na soutěž místních částí. Ta se uskutečnila v sobotu 14. května za účasti všech místních částí Města Velké Meziříčí. Utkaly se ve 4 soutěžních disciplínách. Pořadatelé připravili občerstvení, zábavu pro děti a v podvečer i hudební vystoupení country skupiny. Hrbovští v soutěžích obsadili 2. místo, na třetím skončily Mostiště a první příčku obsadily Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice.

V neděli 15. května pak Svařenovští pořádali poutní mši.

18. a 19. června se konaly další dvě kulturní akce – nohejbalový turnaj a dětské odpoledne. Druhá jmenovaná akce se bohužel trochu potýkala s deštivým počasím. Ani to dětskému odpoledni ovšem neubralo na atraktivitě, o kterou se postarali místní myslivci. A to nejen díky bohaté nabídce cen, ale i zajímavému programu – například ukázce dravých ptáků nebo práce s loveckými psy.

Koncem června komise nechala na pokyn města odstranit staré atrakce z dětských hřišť – kolotoče a houpačky, na které nebylo možné získat atest týkající se bezpečnosti. Atrakce později odkoupili místní občané, v parčících v Hrbově a Svařenově zůstaly jen skluzavky.

30. srpna zasahoval v Hrbově vrtulník letecké záchranné služby u nemocného svařenovského občana. Kvůli nerovnému terénu v okolí obou obcí měl nejprve problémy s přistáním přímo ve Svařenově, nakonec přistál na sportovním hřišti v Hrbově.

V neděli 4. září se hrbovští a svařenovští hasiči účastnili dalšího ročníku Memoriálu zasloužilých funkcionářů SDH Velké Meziříčí. Z celkem 9. družstev se umístili na 6. příčce.

V pondělí 12. září v Hrbově způsobilo rozruch několik policejních aut. Policisté bohužel prověřovali podezření, které se týkalo úmrtí Libora Brodského nalezeného u něj doma. Zjistili ale, že šlo o přirozené úmrtí.

V neděli 25. 9. Hrbovští pořádali poutní mši ve zdejší kapli.


Krajské volby

Víkend 7. a 8. října patřil volbám do krajských zastupitelstev. Výsledky jen za Hrbov a Svařenov jsou následující:

Česká str. sociálně demokrat. – 22 hlasů (24,44 %)

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. – 17 hlasů (18,88 %)

ANO 2011 – 16 hlasů (17,77 %)

Občanská demokratická strana – 8 hlasů (8,88 %)

Žijeme Vysočinou – TOP 09 a SZ – 8 hlasů (8,88 %)

Komunistická str. Čech a Moravy – 6 hlasů (6,66 %)

Starostové PRO VYSOČINU – 4 hlasy (4,44 %)

Koalice SPD a SPO – 4 hlasy (4,44 %)

NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI – 2 hlasy (2,22 %)

Koruna Česká (monarch.strana) – 1 hlas (1,11 %)

Úsvit s Blokem proti islamiz. – 1 hlas (1,11 %)

ZMĚNA pro Vysočinu – 1 hlas (1,11 %)


K příležitosti výročí konce 1. světové války jsem připravil 12. listopadu velký přehled o účasti místních občanů v bojích.

V pátek 2. prosince se konala v obci Mikulášská nadílka. Organizátoři volí často tyto nestandardní termíny kvůli svým časovým možnostem. A pochopitelně je pro ně výhodnější, pokud následující den nemusí vstávat do zaměstnání.

V adventním čase se před kulturním domem opět rozzářil vánoční stromek, rozsvítily se i komety na obou kaplích a stromeček před hrbovskou kaplí. Vánoční výzdoba obou obcí je celkově každým rokem o něco bohatší – obzvláště ve Svařenově kolem návsi.

V sobotu 10. prosince pořádali myslivci Poslední leč. Letos nabídli zajímavé a originální ceny. Bohužel návštěvnost byla i přesto oproti jiným rokům nižší.

16. prosince média oznámila, že zemřel válečný veterán Imrich Gablech. V roce 2003 spolu s generálmajorem Šiškou odhaloval pamětní desku na rodném domě pilota RAF Karla Novotného.

Zhruba ve druhé polovině měsíce napadla letos asi poprvé souvislá sněhová vrstva. Ta vydržela až do Vánoc, na 1. svátek vánoční pak roztála. Několikrát jsme také mohli pozorovat silnou vrstvu námrazy, která však nepůsobila v okolí větších škod. Snad jen na větvích a menším množství spíše mladších stromů. Takový mráz, aby se dalo bezpečně bruslit, ovšem zatím nebyl.

Na druhý svátek vánoční si místní uspořádali malý nohejbalový zápas na hřišti spojený s občerstvením, na Silvestra pak posezení v domku na hřišti.


Kultura

Co do množství kulturních akcí byl vlastně letošní rok poměrně silný, což plně koresponduje i s několika předcházejícími lety. Změnou ale je, že se na nich více podílí různé skupiny – myslivci, hasiči a komise pro místní správu. Současně pro ně má místní část k dispozici hned 3 budovy – domeček na hřišti, hasičskou zbrojnici nebo kulturní dům. Poslední dvě jmenované prošly v minulosti většími opravami a obměňuje se i jejich vybavení. Díky tomu nabízí zázemí pro větší akce, o čemž jsme se přesvědčili během soutěže místních částí, ale i pro rodinné a narozeninové oslavy.

Letos se výrazněji proměnila právě hasičská zbrojnice. Hasiči vymalovali klubovnu i zasedací místnost, zmenšili vstupní dveře a vyměnili okna za plastová. Budova má nový komín a celkově jsou vnitřní prostory upravené. Podařilo se navíc vyřešit problém s pozemkem pod hřištěm před zbrojnicí. Místní část si jej nyní pronajímá od majitelky a zdá se, že předchozí neshody jsou vyřešené.

Kulturní dům má nyní nové stoly, nové lavice a zánovní židle. Vybavená je i kuchyně a v minulosti už se podařilo uspokojivě vyřešit i vytápění.

Domeček na hřišti září prakticky novotou a místní jej postupně doplňují o další vybavení. Uvažovalo se dokonce o zřízení veřejného wi-fi připojení, které by mohlo pokrývat i třeba terasu kolem budovy pro letní období. Uvidíme, jestli se nápad povede převést do praxe.

Pokud jde o církevní podniky, pravidelnější jsou v Hrbově obvyklé bohoslužby, ovšem už ne každý týden, jako to bývalo v minulosti. Tradičně největší návštěvnosti se těší poutní mše svaté v obou obcích, jen několik občanů ovšem praktikuje tzv. Májovou pobožnost. Tu se mi ostatně ještě nepodařilo včas zachytit objektivem fotoaparátu, takže snad v roce 2017.

Tradiční jsou tříkrálové sbírky – letos chodily dokonce 3 skupiny Tří králů. Velké oblíbenosti se u dětí těší každoročně velikonoční škrkání i ostatní velikonoční tradice. Obcházení domů s pomlázkou naštěstí stále nevymizelo.

Etabluje se zde pro nás i poměrně nová a vcelku pěkná tradice – zdobení vstupních prostorů nebo plotů vydlabanými dýněmi kolem svátku Všech svatých. Výzdoba odkazuje částečně k anglosaskému lidovému svátku halloween, který se vyvinul právě z u nás známého “dušičkového” svátku. Obcházení domácností a koledování, jako je tomu právě v anglicky hovořících zemích, se u nás zatím nepraktikuje, ovšem ani vyřezávání dýní tady ještě před pár lety obvyklé nebylo také a dnes již není úplným překvapením.

Své pevné místo má v kulturních událostech stále i maškara v masopustním období. Počty masek jsou poměrně stabilní, většinou se sejde okolo 25 až 30 masek.


Obyvatelstvo, výstavba domů

Všechny zmíněné výhody života v Hrbově a Svařenově zřejmě nebudou jen výsledkem mého pozorování. Projevuje se to mírně i na počtech obyvatel a výstavbě v obcích.

Jak vyplývá z dat, které zjistil internetový server Novinyvm.cz, počet obyvatel Velkého Meziříčí každoročně klesá. Ne tak v Hrbově a Svařenově. Server zveřejnil podrobnou tabulku s vývojem počtů obyvatel, ze kterých vyplývá, že zatímco ve Svařenově v posledních letech počet mírně klesl, v Hrbově stále velmi pomalu stoupá. Ostatně podobný trend je i v ostatních místních částech.

Z tabulky vyplývá, že v roce 2016 v Hrbově žilo 157 obyvatel, v roce 2015 a 2014 stejně 155 lidí a v roce 2013 150 lidí.

Ve Svařenově letos žilo 118 obyvatel, o rok dříve 119 lidí, v roce 2014 120 obyvatel a o rok dříve 116 lidí.

Od toho se odvíjí i fakt, že v poslední době v obou obcích pozvolna vyrůstají nové domy. Jen v Hrbově jsou na přelomu roku rozestavěny dva nové – jeden z nich nahradil původní selské stavení, druhý pak starý výměnek. Další dvě rodiny už navíc v nových domech letos bydlí.

Ve Svařenově letos začali obývat jeden nový dům na konci obce, ovšem o výstavbě minimálně dalších dvou se uvažuje.

Zájem o další výstavbu by zřejmě byl – uvažovalo se o jakési obytné zóně v Hrbově na louce pod Štěpánkovou kapličkou či ve Svařenově na volné louce mezi návsí a lípou u hlavní silnice. Právě tahle lokalita se od 90. let minulého století proměnila výrazně. Od té doby na celé – tehdy podmáčené – louce přibyly hned tři domy. Pozemky jsou ale v soukromých rukách.

Významnou změnou možná v budoucnu projde i okolí obcí. Podél krajské silnice 602 bude nejspíš v budoucnu stát průmyslová zóna. Už letos se stala část pozemků deponií pro přilehlou dálnici, která prochází celkovou modernizací. Navíc začal soukromý investor provádět zemní práce u odbočky do Hrbova, pohledem laika se ovšem na pozemku příliš nestaví.

Přibližuje se taky termín výstavby železniční rychlodráhy. Podle zatím dostupných informací by její trasa měla vést kolem Laviček a ze severu obtáčet Velké Meziříčí. Zatím se v plánované trase zdánlivě nic neděje, což je možná i důvod, proč její plánování prozatím uniká drobnohledu místních obyvatel.

O poznání větší starosti mají domorodci spíš s kanalizací pro splaškovou vodu v Hrbově a Svařenově. Její projekt už začíná nějakých rysů nabývat a vystavěna by měla být v horizontu maximálně několika let. Už teď se samozřejmě místní obávají zavedení stočného a dalších nákladů na napojení domácností. Na druhou stranu bude natažení kanalizace více než prospěšné životnímu prostředí. Ostatně když si v roce 2015 nechala komise pro místní správu zpracovat projekt na odbahnění svařenovského rybníku Dolňák ohledně kontaminace nebezpečnými látkami, nedopadl zrovna nejlíp. Dá se předpokládat, že obdobně na tom budou i ostatní rybníky v obci, potažmo rybník Jestřábec, do kterého ústí Lavičský potok po Hrbovem.

Tolik k událostem z roku 2016 s malým výhledem do budoucna.