On-line kronika

Osady Hrbov a Svařenov mají dochované kroniky až z konce 19. století. Psali je převážně místní učitelé, některé zápisky mají zdejší hasiči a ve Svařenově zapisoval tamní události i vlastní válečné zkušenosti Vítězslav Viktor Dvořák ze Svařenovského dvorku.

V 50. letech se ale přestala psát obecní kronika a po roce 1980, kdy se Hrbov a Svařenov připojily do Velkého Meziříčí a zanikla zdejší škola, i školní kronika. Od této chvíle oficiální zápisy do kronik chybí, pouze roztříštěná úřední agenda se nachází na různých místech.

Od roku 2003 se snažím postupně informace ucelovat a zaznamenávat na webových stránkách. Přímo v této sekci najdete nejvýznamnější události místních částí tak, jak jsem je zachytil a vnímal já. Jednou v budoucnu možná díky tomu a díky bohatému fotoarchivu sepíšu i tištěnou publikaci, zatím si z plna hrdla poslužte tímto webem.

Původní on-line kroniku zatím uvádím na starých stránkách.