Pilot RAF pplk. Karel Novotný

Pamětní deska věnovaná Karlu Novotnému (v hrbovské kapli)

Pamětní deska věnovaná Karlu Novotnému (v hrbovské kapli)

V době, kdy už bylo zřejmé, že nacistický diktátor Adolf Hitler zabere se svou armádou i Československo, pokoušeli se mnozí českoslovenští občané uprchnout ze země. Mezi nimi byli i občané Hrbova a Svařenova. Karlu Novotnému a Aloisi Dvořákovi z Hrbova se útěk z republiky podařil až počátkem ledna 1940 a přes mnohé útrapy se 17. února 1940 hlásili na československém konzulátu v Bejrůtu. Následně vedla jejich cesta přes Francii, Afriku a svou pouť zakončili v Anglii. Zde se Karel Novotný přihlásil k letectvu a byl zařazen do radiotelegrafického a následně střeleckého výcviku. Alois Dvořák pracoval na letišti jako mechanik a o jeho válečných zkušenostech se dochovaly jeho dokumenty zde. Podrobněji je prozkoumám v budoucnu.

Pamětní deska na rodném domě

Pamětní deska na rodném domě

Karel Novotný se narodil 4. listopadu 1919 jako nejstarší syn ze čtyř sourozenců rodiny Novotných z Hrbova. Po útěku do Anglie byli rodiče a bratr Arnošt zatčeni a uvězněni gestapem, statek obhospodařoval nejmladší Jan.

Ilustrační snímek, uniforma čs. příslušníka 311. bombardovací perutě, zdroj: výstava Doteky státnosti (2018)

Karel Novotný si vysloužil jako palubní střelec vyznamenání za chrabrost. Po odlétání předepsaného počtu hodin měl být odvelen do zálohy, přihlásil se ale do pilotní školy, na kterou byl v roce 1942 přijat a kterou absolvoval v Kanadě a ukončil v hodnosti podporučíka. Po složení zkoušek byl zařazen do 311. bombardovací perutě Royal Air Force, která operovala se čtyřmotorovými liberátory.

Hrob pplk. Karla Novotného (na snímku pravnučka Darja)

Hrob pplk. Karla Novotného (na snímku praneteř Darja)

13. července 1944 se osud Karla Novotného naplnil. Zaskočil za kamaráda, který se ženil, a při návratu ze strážní služby narazil u Malborough Village v hrabství Devonshire jeho stroj ve špatném počasí do kopce. Zahynula tam celá devítičlenná posádka. Ironií osudu byla skutečnost, že měl Karel před svatbou také.

V roce 2020 podrobnější pozadí příběhu zjistila jeho praneteř Darja Novotná a o dva roky později navštívila i místo havárie. Letoun byl v roce 1944 jeden ze tří, které se vracely na základnu. Kvůli počasí měly přistávat na základně RAD v Exeteru. Dva z nich to udělaly, jeden (Consolidated B-24 Liberator BZ717) pod velením Ludvíka Koška ale přistání nezvládl a v husté mlze právě poblíž Malborough Village havaroval. Dnes už víme, kde přesně. Severně od nynější prodejny Co-op ve vesnici Malborough. A díky Darje Novotné máme k dispozici i oficiální vojenské dokumenty vedené ke Karlovi Novotnému. Díky nim třeba víme, že 22. 9. 1941 byl (tehdy ještě podporučík letectva) vyznamenán Čs. medailí za chrabrost.

Letoun havaroval blízko lidských obydlí a při nehodě byl zraněn i jeden místní obyvatel – rozbité sklo mu zničilo zrak. Poškozeny byla taky nedaleké domy. Podle svědectví jednoho z místních se nehoda stala asi kolem 9. hodiny dopolední a hned po ní se ozvaly četné výbuchy. Jakmile letadlo shořelo, drželo prý stále původní tvar, některé části se ale žárem roztekly. Místní prý na poli ještě nedávno nacházeli kovové části či nábojnice.

Po detailech o nehodě v minulosti pátral také prasynovec velitele letounu Peter Košek, který žil tou dobou v Kanadě. Díky tomu podnítil zájem místního historického spolku, aby na místě nehody vznikla alespoň pamětní deska, která bude nehodu připomínat dalším generacím.

Po smrti byl Karel Novotný vyznamenán Československým válečným křížem, druhou medailí za chrabrost a povýšen na nadporučíka letectva. 29. května 1991 byl v rámci rehabilitace povýšen do hodnosti podplukovníka letectva in memoriam. Ostatky Karla Novotného a dalších 8 členů jeho posádky, společně s těmi dalších šesti set padlých vojáků 2. světové války, byly uloženy na vojenském hřbitově v Anglii na Weston Mill Cemetery v Plymouthu.

Znak 311. bombardovací perutě RAF

Znak 311. bombardovací perutě RAF

Alois Dvořák se z Anglie vrátil (demobilizován byl 20. 12. 1945) jako mechanik Československého letectva, ale po perzekuci se rozhodl republiku opět ilegálně opustit. Od té doby o něm další zprávy chybějí.

Na památku Karla Novotného umístili hrbovští a svařenovští občané do hrbovské kaple po válce pamětní desku a o pár desítek let později – dne 5. 7. 2003 – slavnostně odhalili ještě jednu na Novotného rodném domě (viz foto ve staré Fotogalerii).