2018

Také letos nechyběli jako první kulturní akce nového roku Tři králové.

V lednu se taky uskutečnila historicky druhá přímá volba prezidenta ČR, ve které i tentokrát zvítězil Miloš Zeman. První kolo začalo 12. ledna. Druhé kolo pak na konci ledna.

V sobotu 27. ledna se taky uskutečnila tradiční maškara – první várka fotek a druhá várka fotek z maškarní zábavy (z 3. února). A video ze zábavy tady.

Od 12. března silničáři zavřeli silnici z Hrbova ke krajské silnici 602. Opravovali tam mostek přes Lavičský potok.

Velikonoce připadly letos na týden od 26. března do pondělí 2. dubna. A opět jsem natáčel i video.

30. dubna jsme klasicky upálili čarodějnici na kopci nad Hrbovem. Pořídil jsem i panoramatické video.

Svařenovská pouť letos připadla na neděli 13. května. Už 12. května se ale v Hrbově na krátko zabydleli skauti kvůli skautskému závodu.

V témže měsíci se mi podařilo hezky porovnat snímky lesů v okolí Hrbova, které poničil kůrovec. Ničení porostů pak pokračovalo i v dalších letech.

V neděli 3. června se pak místní hasiči zúčastnili soutěže v Mostištíchfoto zde. A 9. června zase myslivci pořádali dětské sportovní odpoledne. Tentokrát byla jeho součástí i speciálně secvičená hra o svatém Hubertovi.

Během května a června komise pro místní správu rekonstruovala kulturní dům. Hasičům byla navíc zakoupena nová požární stříkačka pro soutěžní účely. A větší investiční akcí bylo protažení vodovodního řádu k novostavbám v Hrbově za stodolami na spodním konci vesnice.

V srpnu dostaly děti nové hrací prvky na hřištích v Hrbově a Svařenově.

Zářijová hasičská soutěž se bohužel našim hasičům příliš nepovedla – nová stříkačka hned při prvním požárním útoku bohužel selhala. Nakonec se ukázalo, že šlo o technickou závadu, kterou později místní část vyreklamovala.

V pátek 5. října začaly volby do zastupitelstev obcí a taky do komise pro místní správu. Výsledky zde.

Doplním ještě podzimní fotogalerii z obou obcí.

24. listopadu hasiči uspořádali klasickou Poslední leč.

30. listopadu měla Kateřina Průšová z místního mysliveckého spolku přednášku pro vlastníky lesů o tom, jak správně hospodařit v lesích. Dodatečně poskytla i studijní materiály.

2. prosince jsme pak znovu rozsvítili vánoční stromek a 8. prosince obešli Hrbov a Svařenov Mikuláš, anděl a čerti.