2014

Zásadní informací jsou letošní volby do zastupitelstev obcí a volby do Evropského parlamentu. Výsledky jsou dostupné v archivu článků, složení komise pro místní správu je následující:  předsedou se stal Vladimír Sedláček, místopředsedou Jiří Havelka a řadovými členy Vlastimil Kučera, Ladislav Drápela, František Havlíček, Ondřej Holík a Miroslav Zezula.

 

Z obecních záležitostí je zejména zajímavá výstavba technického domku na hřišti. Ten je v prosinci již dobudován, a to i v interiéru. V následujícím roce se plánuje výstavba dětského hřiště.

Svařenovská požární nádrž dostala také nové umělé osvětlení pro zimní lední hokeje. Hrbovská nádrž je nyní hodně zanesená a ke hře hokeje zatím nevhodná.

19. 5. se sešlo několik místních občanů s velkomeziříčským děkanem u Štěpánkovy kapličky při příležitosti jejího opětovného vysvěcení.

Obec v létě získala novou travní sekačku ve formě zahradního traktůrku, díky čemuž je možné kvalitněji udržovat obecní zeleň.

Uskutečnilo se také dětské sportovní odpoledne, poutní bohoslužby v Hrbově a Svařenově a 4. září se občané také mohli setkat se starostou v kulturním domě a prodiskutovat palčivé otázky.

V září zemřel pan Josef Klimeš ze Svařenova, 27.12 pak pan Jiří Burian.

15. listopadu myslivci uspořádali tradiční Poslední leč v kulturním domě v Hrbově.

V závěru roku pak město vyměnilo obecní rozhlas za bezdrátový, na budovu kulturního domu navíc nechalo nainstalovat varovnou sirénu a na vodojem srážkoměr.

Počátkem prosince postihla většinu území ČR ledovka. Problémy byly zejména v kolejové dopravě. Hrbova a Svařenova se dotkly převážně škody na lesním porostu, zejména na okrajích lesů a mezí ležely na zemi polámané větve a popadané stromy.

V průběhu roku nechala komise upravit prostor kolem kapličky, takže nyní už je kolem odpočívky příjemné prostředí. U stodol v Hrbově navíc nechala opravit sběrač dešťové vody a zatrubnit potůček z přilehlého rybníku. Voda z něj totiž často zapáchala.