Praktické informace

Kde se nachází, charakter krajiny

Osady Hrbov a Svařenov (jsou místní částí města Velké Meziříčí) se nacházejí v kraji Vysočina, nedaleko dálnice D1 zhruba mezi 135. a 140. km, poblíž silnice číslo II/602 a asi 4 km západně od města Velké Meziříčí.

Přibližné zeměpisné souřadnice: 49o 22‘ severní šířky, 15o 57‘ východní délky.

Nejvyšší místo v obci Hrbov (a zároveň v okruhu cca 5 kilometrů) je Hrbovský vrch též označovaný jako kopec Strážnice s nadmořskou výškou 569 m.n.m., nejvyšší místo ve Svařenově je lokalita Na Babách s nadmořskou výškou 527 m. n. m.

Z hlediska historického se Hrbov a Svařenov nachází na území Moravy. Velkomeziříčsko celé spadá do oblasti označované jako Severní Moravské Horácko – jedná se o podoblast Horácka (více informací o této oblasti lze získat na Wikipedii nebo v sekci Historie).

Okolí Hrbova a Svařenova je převážně kopcovitého, lesnatého a polního charakteru.

 • rozloha Hrbova: 341,32 ha
 • rozloha Svařenova: 231,64 ha

Z geomorfologického hlediska je oblast označována takto:

 • provincie – Česká vysočina
 • subprovincie – Česko-moravská subprovincie
 • oblast – Českomoravská vrchovina
 • celek – Křižanovská vrchovina
 • podcelek – Bítešská vrchovina

Radonové riziko

Celá Česká republika obecně patří k zemím, které mají nejvyšší koncentraci radonu v obydlích. Hrbov, Svařenov i celá rozsáhlá oblast směrem k Třebíči a Jihlavě pak je postižena dokonce vysokým radonovým rizikem.

Radon je radioaktivní plynná látka, která vzniká přeměnou uranu. Uvolňuje se z hornin buď do ovzduší nebo do budov na povrchu. Právě v domech se dále mění na jiné radioaktivní prvky, které pak vdechujeme. Odborníci dále uvádějí, že lidé v domech, které jsou vystavovány dávce vyšší než 400 Bq/m3 (v ČR jich je zhruba 2-3 %) se vystavují tak velké dávce ozáření, jako kdyby denně absolvovali rentgenové vyšetření plic. I přesto, že průměrná hodnota radonu v českých a moravských obydlích je přibližně 118 Bq/m3, jde o příliš vysokou hodnotu. Podle údajů z měření prováděného v letech 1981 až 2009 se v celém Velkém Meziříčí vyskytuje radon v dávkách v průměru 386 Bq/m3 , ovšem lepší vypovídací hodnotu zřejmě bude měření sousední Stránecké Zhoře. Tam vědci naměřili v průměru 392 Bq/m3.

Radonovou mapu České geologické služby, která vyznačuje rizikové oblasti na celém území republiky, si můžete prohlédnout zde. Vedle účinných technických opatření, která musí provádět stavebníci už během výstavby domů, je možné radon i ze starších obydlí odstranit častým větráním.

Občanská vybavenost, kultura, podnikání, ostatní

Zde bych rád informoval o službách dostupných přímo v Hrbově či Svařenově, případně v nejbližším okolí.

Složky integrovaného záchranného systému:

 • lékařská služba první pomoci: ne, nejbližší v Jihlavě (jihlavská nemocnice, dětská i pro dospělé) – nevýjezdová
 • stomatologická (zubní) pohotovost: ne, nepřetržitá stomatologická pohotovost v brněnské nemocnici U Svaté Anny
 • služebna Policie ČR: ne, nejbližší ve Velkém Meziříčí pod zámkem
 • služebna Městské policie: ne, ve Velkém Meziříčí na náměstí v budově radnice
 • hasičský sbor: ano, SDH Hrbov – Svařenov, JPO – V, hasičská zbrojnice za budovou bývalé Jednoty; Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina – hasičská stanice Velké Meziříčí

Další služby obyvatelstvu:

 • obecní úřad a další úřady: ne, pouze kancelář předsedy Komise pro místní správu obcí; příslušné úřady ve Velkém Meziříčí
 • pošta: pošta Velké Meziříčí, PSČ: 594 01, Hrbov čítá 59 poštovních adres, Svařenov 38 adres
 • obchod s potravinami nebo jiným zbožím: žádný, nejbližší se nachází ve Velkém Meziříčí či v okolních obcích (Lavičky, Stránecká Zhoř…)
 • autobusové spojení: ano, v pracovních dnech několikrát denně do Velkého Meziříčí a zpět, častější spoje zastavují na zastávce Velké Meziříčí, Svařenov rozcestí (jízdní řády na adrese www.idos.cz)
 • vlakové spojení: ne, nejbližší zastávka ve Velkém Meziříčí (www.idos.cz)
 • kontejner na objemný odpad: ano, je umístěn za váhou zemědělského družstva nebo před KD Hrbov, je zakázáno do něj ukládat nebezpečný odpad a další odpady uvedené na informačním letáku na kontejneru, dále je dostupný kontejner na bio odpad
 • kontejnery na tříděný odpad: ano, plasty, sklo, papír – před KD Hrbov
 • sběrný dvůr: ne, nejbližší se nachází ve Velkém Meziříčí

Inženýrské sítě:

 • elektrická síť: ano (E-on)
 • telefonní síť: ano (Telefónica O2)
 • kanalizace: ano, pouze pro dešťovou vodu
 • čistička odpadních vod: ne
 • plyn: ano
 • vodovodní síť: ano, pitnou vodu dodává přehrada a úpravna vody Mostiště
 • připojení k síti Internet: ano, prostřednictvím pevné nebo mobilní telefonní linky (O2, T-Mobile, Vodafone), bezdrátové připojení k internetu (např. NetLife, UnetAnetvm, mobilní telefonní operátoři)

Kultura, volný čas:

 • hřiště: ano, 1 asfaltová plocha u hasičské zbrojnice, 2 dětská hřiště s houpačkami, 1 víceúčelové hřiště u kulturního domu
 • škola, školka: ne, budova bývalé školy již není ve vlastnictví města VM, nejbližší škola a školka v Lavičkách nebo ve Velkém Meziříčí
 • kulturní dům: ano, na rozhraní obcí, v k. ú. Hrbov
 • církve: Římskokatolická církev, mše se konají dle rozpisu (viz ZDE)  v kapli Svatého Václava v Hrbově, při pouti se koná bohoslužba i ve Svařenově; Hrbov náleží pod velkomeziříčskou farnost, Svařenov pod farnost Netín

Kultura

O kulturu se zde kromě jiných stará místní Sbor dobrovolných hasičů Hrbov – Svařenov (hasiči zde obnovili v roce 2001 maškaru, pořádají Den dětí a různé taneční zábavy), myslivecké sdružení (pořádají vždy na podzim ,,Poslední leč“ a v průběhu roku také hony) a dobrovolníci.

V okolí je hojně provozována myslivost, houbaření a na řece Balince, která protéká údolím za kopcem Strážnice, též rybolov (povolení poskytuje místní rybářská organizace Moravského rybářského svazu ve Velkém Meziříčí).

Krásná okolní krajina – zejména nedaleké Balinské údolí – též nabízí možnost pěší či cyklistické turistiky. V letním období je možné za účelem koupání navštěvovat několik rybníků – např. Lalůvky, měřínský či Velký netínský rybník, velkomeziříčské koupaliště nebo jihlavský Vodní ráj.

V zimních měsících lze využít lyžařskou sjezdovku ve Velkém Meziříčí na Fajtově kopci. Je také možné si zabruslit podle počasí a stavu vody na požárních nádržích v Hrbově a Svařenově (obě disponují nočním osvětlením) nebo na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí.

Co se týká podnikatelské činnosti v obcích, funguje zde zejména zemědělské družstvo a několik dalších firem, jako například lisovna plastů, truhlářství, kovovýroba či autodoprava.