Představení Svařenova

Svařenov nebýval samostatnou obcí, vždy patřil jako místní část buďto k Uhřínovu, Stránecké Zhoři nebo k Hrbovu. Samosprávu tady zastával alespoň v první polovině 20. století volený představený.

Na následujících řádcích uvádím seznam představených tak, jak ho zapsal Vítězslav Viktor Dvořák ve své kronice.

  • 1900 až 1914 Čermák František, Svařenov 7
  • 1914 až 1918 Kotačka Antonín, Svařenov 8
  • 1918 až 1922 Vlach (křestní jméno chybí)
  • 1922 až 1930 Toman Ludvík, Svařenov 11

Alespoň po dobu, kterou pamatuji (od 90. let 20. stol.) nahradilo tuto funkci členství svařenovských občanů v komisi pro místní správu.