100 let československé státnosti

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident

V předvečer významného státního svátku jsem pro vás přichystal několik úryvků z druhé školní hrbovské kroniky. Pochopitelně se vztahují ke konci 1. světové války a současně k založení samostatné republiky.

V neděli 28. října 2018 si připomínáme přesně 100 let od chvíle, kdy Čechoslováci vyhlásili vlastní stát, nezávislý na Rakousku-Uhersku. Bylo to završení dlouhé snahy československých politiků nejprve o získání určité nezávislosti československého národa v rámci rakouskouherské monarchie a později i snahy o úplné osamostatnění. Říjnové události nabraly na konci 1. světové války tak rychlý spád, že o osamostatnění bylo fakticky rozhodnuto během několika dnů. A co je hlavní – obešlo se bez dalšího krveprolití. 28. října večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu československého a následovalo ještě tzv. provolání Národního výboru. Oba dokumenty vydali Antonín ŠvehlaAlois RašínJiří StříbrnýVavro Šrobár a František Soukup. Muži 28. října.

Zatímco nová republika se postupně stabilizovala a zakotvovala svoji mezinárodní pozici prakticky až do roku 1920, kdy byla schválena nová ústava, samotné Rakousko-Uhersko právně zaniklo už 31. října 1918.

Níže vám nabízím přepis toho, jak o vzniku nového státu referoval jeden z hrbovských kronikářů:

Prohlášení československého státu

Lide československý!
Tvůj odvěký sen stal se skutkem!

Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a zodpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu.
Lide československý!
Vše, co podnikáš, podnikáš jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.
Novým činem v těchto chvílích zahajují se nové a bohaté a slavné dějiny Tvé. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který s žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelných výkonech československých legií na západním bojišti a v Sibiři.

Celý svět sleduje Tvůj krok do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachováš štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko – československé legie. Nezapomínej národní kázně a bud’ si stále vědom, že jsi občanem nového státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojné chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který dovede sám sobě vládnout. Ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny velké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnout stín na čisté jméno národa. Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jiným je svato.
Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno.

Dbejte bezvýhradně rozkazů Národního výboru!

V Praze, 28. října 1918.

Za Národní výbor československý: 
Dr. Fr. Soukup, Jiří Stříbrný, Ant. Švehla, Dr. Vavro Šrobár, Dr. Alois Rašín

 

Tohle byl doslovný přepis Provolání tak, jak ho zapsal tehdejší kronikář. Dalším přepisem je úplně první zákon Československé republiky (nyní je k nalezení až pod číslem 11/1918 Sb. z. a n).

 

Národní výbor vydal dnes 28. října první zákon:

Samostatný stát československý vstoupil v život. Zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven nerušený přechod k novému státnímu životu.

Národní výbor jménem československého národa jako výkonný státní svrchovaný orgán nařizuje:

I. článek: Státní formu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění s československou národní radou v Paříži jako orgán jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost národní výbor.

II. článek: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

III. článek: Všechny úřady státní, zemské, župní, okresní a obecní jsou podřízeny národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle stávajících platných zákonů a nařízení.

IV. článek: Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.

V. článek: Předsednictvu národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.

Dáno v Praze, 28. října 1918

Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Dr. Alois Rašín, Dr. František Soukup,
Dr. Vavro Šrobár v.r.

A na závěr ještě úryvek, který ve skutečnosti předchází v kronice výše uvedeným řádkám:

…Kvapně následovaly za sebou dějinné události. Císař Vilém zmizel z trůnu 8. listopadu a tři dny nato vzdal se i císař Karel. Nás již rakouské věci nezajímaly, poněvadž 28. října slavnostně bylo prohlášeno zřízení Československé republiky. Když jsme 6. ledna v duchu s Prahou přísahali, netušili jsme, že ještě do konce roku uskutečněn bude náš stát, a to v rozměrech větších, než jsme troufali doufati. Věřili jsme, že zvítězíme, ale netušili jsme, jak blízko jsme osvobození. Netušili jsme, že již r. 1918 přinese nám osvobození, a že mírumilovný svět zachrání před spáry německého militarismu. Rok 1918 bude zajisté v dějinách značiti nejskvělejší obrat ve vývoji všech národů.

Tolik k zápiskům kronikáře druhé hrbovské školní kroniky. Napříště bych vám rád připravil pár řádků k úplnému konci první světové války a zejména pak k osudům našich hrbovských a svařenovských legionářů na východě.

Archiv příspěvků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ten − 8 =

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..